Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kärnkraften är ett tungt skäl att rösta höger i valet

Om Ringhals 1 och 2 hade varit kvar i drift hade elpriserna varit 30-45 procent lägre i vinter.
Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY / SCIENCE PHOTO LIBRARY TT NYHETSBYRÅN
Energifrågan kan få stor betydelse i valet i höst.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Oppositionens gemensamma utspel om kärnkraften är mycket välkommet. Efter denna vinter inser nog många väljare att de rödgröna saknar all trovärdighet i energipolitiken.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Ingen kan längre förneka det uppenbara – att de nedlagda kärnkraftreaktorerna i Ringhals har drivit upp priserna i södra Sverige denna vinter. Enligt en analys som Energiforsk har gjort skulle elpriserna ha varit 30-45 procent lägre om R1 och R2 hade varit kvar i drift.

Det är egentligen en politisk bomb. Att avveckla de äldre kärnkraftsreaktorerna i förväg var ju ett uttalat vallöfte från Miljöpartiet 2014, som de senare lyckades förverkliga i regeringsställning. De rödgröna har medvetet försatt södra Sverige i ett läge där det råder brist på planerbar elproduktion.

Det är ju därför som elområde 3 och 4 har smittats av de kontinentala gaspriserna medan elområde 1 och 2 inte har gjort det alls på samma sätt. I norr finns det ett stort överskott på el tack vare vattenkraften.

Och då talar vi ändå bara om nuläget. Enligt prognosen kommer elbehovet att fördubblas fram till år 2045 när såväl industrin som fordonsflottan ska ställa om. 

Senast i förra veckan kom det glädjande beskedet att Northvolt etablerar en ny batterifabrik i Göteborg. Men varifrån ska elen komma? ”Jag känner mig inte hundraprocentigt trygg i dagsläget”, säger batterifabrikens vd Peter Carlsson.

Om Sverige ska klara denna gigantiska utmaning – och säkra både klimatmålen, konkurrenskraften och driftsäkerheten – är kärnkraften helt nödvändig vid sidan av utbyggd vindkraft till havs.

Det handlar inte bara om att slå vakt om den kärnkraft vi har kvar, utan också om att snabbt ge förutsättningar för ny kärnkraft. Därför är det så glädjande att högeroppositionen – M, KD, L och SD – redan nu drar upp riktlinjerna för en sådan energipolitik. Det bäddar för en rivstart efter ett regeringsskifte i höst.

Det allra viktigaste är att ta bort de hinder för att bygga ny kärnkraft som finns i dag. I den gemensamma debattartikeln pekar oppositionen på behovet av att byta ut målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 till 100 procent fossilfri energi. Förbudet mot fler än tio reaktorer i drift måste avskaffas liksom förbudet mot att bygga reaktorer på andra platser än vid de befintliga kärnkraftsverken.

Det är en bra startplatta som M, KD, L och SD har enats om där man också vill ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram ett svenskt regelverk för ny kärnkraft. 

Men det kommer troligen att krävas mer än detta. Kärnkraften måste också få betalt för allt det mervärde som den bidrar med till elsystemet. Borgerligheten bör inte rädas en sådan diskussion.

För behovet av mer kärnkraft är inget utslag av borgerlig nostalgi, utan tvärtom av klarsyn. Svenska kraftnät efterlyser gång på gång mer planerbar elproduktion i södra Sverige. Att det kommer att ta tid att få ny kärnkraft på plats är bara ett argument för att skynda på processen.

Energipolitiken är ett tungt skäl för att rösta höger i valet.