Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kära medborgare, undvik att bli sjuka i sommar

I sommar stänger nästan var femte vårdplats. Och vi ligger redan i botten i den utvecklade världen. Foto: TT NYHETSBYRÅN / SCANPIX
Vårdplatstätheten har mer än halverats sedan 1994. Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Var femte vårdplats kan stängas i sommar. Nu måste sjukvården tänka kreativt för att minimera patientriskerna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige har lägst antal vårdplatser bland världens utvecklade länder: 2,2 sängar per 1 000 invånare. 

Måttet säger visserligen inte allt om ett lands vårdkvalitet: utbyggd primärvård, korta väntetider och mer dagkirurgi kan minska sängbehovet, vilket bara är bra. Det finns inget egenvärde i att folk ligger på sjukhus och fäktas mot multiresistenta mördarbakterier. 

Men Sverige ligger verkligen i underkant och politiker lovar ständigt ”Fler vårdplatser!” Fast i verkligheten ökar bristen - vårdplatstätheten har mer än halverats sedan 1994. På senare år är det bristen på personal, i synnerhet sjuksköterskor, som ställt till det. 

Värst blir personalbristen som bekant under sommaren. I år kommer nästan var femte vårdplats att dras in, enligt Dagens Medicins kartläggning. Det ser ut att bli färre platser än förra sommaren - samtidigt som befolkningen växer och antalet äldre ökar. 

Det är sannerligen illavarslande. Vårdplatsbrist leder till stockning på akuterna, stressad personal och minskad patientsäkerhet. Den kan kosta liv. 

Vårdplatsbrist minskar felmarginalerna

2017 gick tidningen Sjukhusläkaren igenom 55 Lex Maria-anmälda dödsfall på sjukhus och drog slutsatsen att var fjärde dödsfall delvis berodde på vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning. I ett av fallen blev en kvinna liggande i 16 timmar på akuten med nekrotisk tarm (tänk kallbrand) utan att få vård,. Det var fullt på KAVA, den kirurgiska akutavdelningen. I ett annat fall skickades en höggravid kvinna hem trots att specialistläkaren hade velat lägga in henne och sätta i gång förlossningen. Men det fanns inga tillgängliga vårdplatser. Barnet avled i livmodern.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hävdar att det vanligen finns ytterligare bakomliggande faktorer bakom denna sortens dödsfall. Men det är uppenbart att vårdplats- och personalbrist minskar felmarginalen. 

Försök med sjuksköterskelösa avdelningar

Vad kan då vården göra för att sommarrusta? Dels försöker man locka sköterskor att jobba över sommaren med saftiga bonusar, men man har också börjat tänka utanför den berömda boxen. Läkarstudenter i slutet av sin utbildning har fått erbjudande att hoppa in som sjuksköterskor i Malmö. Flera sjukhus har laborerat med sjuksköterskelösa avdelningar där exempelvis undersköterskor och underläkare har skött vården, eller snarare eftervården av exempelvis strokepatienter. På så vis har de avlastat andra avdelningar. 

Alla försök att runda personalbristen bruka leda till fackliga protester, inte minst från Vårdförbundet. Men sådant får inte avskräcka sjukvården från att laborera, utvärdera och förbättra nya metoder. 

Sjuksköterskornas kamp för goda arbetsvillkor är högst legitim, men detsamma gäller sannerligen medborgarnas rätt till bästa möjliga vård, givet förutsättningarna.

 

Läs också:

Nej, partierna kommer inte att lösa problemen i år heller 

Så sköter sig partierna i EU-valrörelsen, enligt Ylva Nilsson.