Kaoset i folkbokföringen når ända bort till Kabul

Fazel Fazly arbetade som läkare i flera år i Sverige men fick enligt egen uppgift ett nytt jobb i Afghanistan i juni 2018 – som chefsrådgivare till presidenten Ashraf Ghani. Efter det har han ändå lyft föräldrapenning i Sverige, enligt Aftonbladet.
Foto: Afghanistans regering

En afghansk regeringstopp som uppbär svensk föräldrapenning? Oredan i folkbokföringen gör att staten är en munsbit för bidragsfuskare. En ny folkräkning skulle kunna mildra problemen.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Fazel Fazly är chef för presidentadministrationen i Afghanistan. Samtidigt är han folkbokförd i Sverige där han också misstänks ha lyft föräldrapenning.

Fallet – som Aftonbladet var först att berätta om på onsdagen – påminner om fjolårets avslöjande om den dåvarande irakiske försvarsministern Najah al-Shammari, som också tog emot svenska bidrag.

På mindre än ett år har alltså två personer med höga positioner i utländska regeringar utretts för felaktig folkbokföring. Det vittnar om det kaos som råder i folkbokföringen, som en gång i tiden var en svensk paradgren.

Det ger också nytt bränsle till debatten om behovet av en ny folkräkning i Sverige. Socialdemokratiska lokalpolitiker med ansvar för särskilt utsatta områden – som Södertäljes Boel Godner – har länge krävt en ny folkräkning. I vintras följde SD och KD efter och under sommaren har även L och M ställt sig bakom idén. På riksplanet nobbar Socialdemokraterna dock idén och hänvisar till en utredning som ska vara klar nästa år.

Det duger inte. Skatteverket har uppskattat att omkring 200 000 personer kan vara folkbokförda på fel adress. Det ger stora möjligheter till brott i ett välfärdsland som Sverige, där såväl förmåner som skattesats avgörs av var man bor.

Det kan exempelvis handla om par som skenskiljer sig för att kunna kräva mer i bidrag och om personer som köper bostadsrätt men som behåller hyreslägenheten för att kunna hyra ut den svart.

I en rapport om organiserad brottslighet från ifjol nämns också just fenomenet med personer som flyttar utomlands, men behåller bidrag som de inte har rätt till. Ett närbesläktat brott som flera myndigheter flaggar för är anhöriga som underlåter att anmäla dödsfall som sker utomlands för att fortsätta kunna ta emot pension från Sverige.

Det får inte vara så lätt att svindla staten som det är i dag.

Myndigheterna behöver även få andra verktyg om bidragsbrotten ska kunna bekämpas. Polisen bör få ensamrätt på att utfärda ID-handlingar. Sekretessen mellan och inom myndigheter måste kunna brytas i fler fall. Biometri måste användas för att motverka dubbla identiteter. Regeringen bör prioritera ner service till förmån för kontroll i regleringsbreven till myndigheterna. 

Kritiker har rätt i att en fullständig fysisk folkräkning skulle bli extremt dyr. Men det som behövs är inte statstjänstemän som knackar på alla dörrar, utan att klassiska registerkörningar kompletteras med noggranna kontroller där det finns anledning att tro att fusk förekommer.

En fullständig genomlysning av det växande skuggsamhället är knappast möjligt. Den som vill undvika kontakt med staten kommer förstås att kunna göra det. Men mycket vore vunnet om myndigheter och kommuner åtminstone kan dra in bidrag till dem som håller sig undan. 

Det får inte vara så lätt att svindla staten som det är i dag.