Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Kajsa Dovstad

När skolan stänger borde biblioteket hålla öppet

Många bibliotek håller sommarstängt, trots att sommaren erbjuder tid för läsning. Foto: DN / TT NYHETSBYRÅN

Bibliotek stänger eller drar ner på öppettiderna rejält under sommarlovet. Så borde det inte vara. Möjligheten att låna böcker är särskilt viktig på sommaren.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Att många svenska bibliotek har sommarstängt är ett problem. I Stockholm räknas ett bibliotek som sommaröppet om det har öppet mer än två dagar per vecka. Av kommunens 43 bibliotek är hela 15 stängda eller obemannade från mitten av juni till mitten av augusti. 

Situationen i resten av landet ser inte bättre ut. I läsdelegationens utredning ”Barns och ungas läsning - en utmaning för hela samhället” ägnas ett kort kapitel åt läsning under skolloven. Medan länder som Storbritannien försöker stimulera till läsning under sommarlovet med så kallade Summer Reading Programs tampas svenska motsvarigheter med bristande finansiering. 

Mer sommarläsning på biblioteken

Det nationella svenska programmet Sommarboken har dessutom frångått den internationellt etablerade metoden med belöningar för elever som läser mycket, för att i stället helt lägga fokus på att utan krav samtala om böckerna. Men läsning behöver tillgängliggöras brett, också för dem som inte känner sig bekväma med att diskutera böcker i grupp. Läsfrämjande insatser bör vara något annat än flumskola sommartid. Om belöning fungerar som motivation ska det finnas lämpliga program också för den mer tävlingsinriktade. 

Att svenska skolelevers läsförmåga har sjunkit är väl känt. I början av 2000-talet låg svenska 15-åringars läsförmåga i topp i de internationella Pisa-mätningarna. Nu ligger de bara strax över OECD-genomsnittet, trots en liten förbättring sedan 2012. Särskilt allvarligt är att läsklyftan vidgats. Utvecklingen för svagpresterade killar har varit sämre än för andra grupper. 

Historiskt har bibliotek varit viktiga för att möjliggöra klassresor. Där har vetgiriga barn och ungdomar fått full tillgång till världshistoriens litteraturkanon, oavsett hur bemedlade deras föräldrar har varit. När läsintresset minskar bland ungdomar generellt blir insatser för att tillgängliggöra böcker och öka läslusten viktigare. Sociala medier gör visserligen att barn och ungdomar kommunicerar mycket i textform. Korta meddelanden och uppdateringar ger dock inte förmåga att analysera längre texter. För det krävs övning, läsning på både skoltid och fritid. 

Tillgången på bibliotek är ojämnt fördelad

Antalet bibliotek har minskat med 24 procent sedan millennieskiftet, enligt Kungliga biblioteket som varje år sammanställer statistik över Sveriges offentliga bibliotek. Siffrorna visar att tillgången till barn och ungdomslitteratur skiljer sig mycket över landet - i Norrbotten finns mer än dubbelt så många publikationer per invånare som i Västra Götaland. De stora geografiska skillnaderna är anmärkningsvärda, då ökat utbud av bibliotek och böcker ökar utlåningen och i förlängningen läsandet. 

Sommaren är den period på året då både unga och vuxna har tid till riktig långläsning. Det behövs därför bättre finansiering och långsiktighet i sommarlovsläsandet. För den som har ett hemmabibliotek att botanisera i, eller råd att köpa böcker, är avsaknaden av sommaröppna bibliotek inget problem. För andra hade steget in på ett sommaröppet bibliotek kunnat vara det första klivet på en klassresa.