Kajsa Dovstad

Bullret från Bromma gör mig nästan till miljöpartist

Hälsofara. Flygbuller kan bland annat orsaka högt blodtryck, sömnstörning och hjärtinfarkt.
Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN BILDBYRÅN

Bullret från Bromma är livsfarligt, visar forskningen. Borgerliga politiker borde också vilja skrota flygplatsen.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Vroom. Vroom. Nu när reserestriktionerna lättar hörs bullret från Bromma-planen igen. 

Den här texten skrivs på Södermalm, och fågelvägen är det dryga halvmilen till landningsbanan. Planen dånar över husen och bullrar in genom de sommaröppna fönstren. Fastän jag knappast bor i den värst drabbade stadsdelen var klagomålen på flyget många före pandemin.

Bor man i en storstad får man förstås räkna med lite buller. Den som köper en lägenhet på Hornsgatan får liksom vara beredd på att bilarna på en av Sveriges mest trafikerade gator stör balkongläsningen. 

Flygbuller kan dock inte liknas vid vanligt stadsmyller. Risken för hjärtinfarkt hos kvinnor ökar med 25 procent för var tionde flygbuller-decibel i stockholmsområdet, visar exempelvis en studie av Karolinska Institutet.

Samma lärosäte har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt forskningen på området, Det står klart att buller från just flyg är särskilt farligt.

Varför är flygbuller värre än annat oljud? Ingen vet säkert. Men kanske beror det på att människohjärnan är designad för att reagera på förändringar. Jägaren upptäcker bytet när det rör på sig. 

Konstanta brus vi kan sortera bort, och ur denna aspekt är flygbuller annorlunda till karaktären. Vroom, ett plan flyger förbi. Sedan tystnad. När hjärnan väl har vant sig vid lugnet kommer ett Vroom till. 

WHO vill att bullergränsen för bostäder invid flygplatser ska ligga på 45 decibel. I Sverige är den 55 decibel, men enstaka värden på 70 decibel är tillåtna, med vissa undantag.

Bromma har dock undantag hela tiden. Här får det mullra och bullra från morgon till kväll.

Många villor i Bromma, och även lägenheter på Kungsholmen, utsätts för ljud över 55 decibel. Bromma har också egna definitioner på olika typer av buller. Exempelvis måste det bullra minst 80 decibel för att räknas som toppljud på Swedavias bullerkartor i Stockholm. 

Låt vara att kommunpampar får en lite dyrare taxianslutning till Sveriges Kommuner och Regioners huvudkontor vid Slussen.

Hur många huvudstadsbor som utsätts för flygljud över hälsovådliga nivåer vet ingen. Särskilt inte inomhus, eftersom bullermätning görs med fönstren stängda. Men de flesta svenska bostäder saknar AC och då måste folk vädra i sommarhettan.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att vara en medveten bostadsköpare om man vill räkna in buller i kalkylen. Trafikleder och tågstationer är lätta att undvika, men hur värjer man sig mot att stora delar av innerstaden är ett inflygningsområde? 

Människors behov av en bullerfri miljö ska visserligen vägas mot andra intressen. Knallen när ett JAS-plan bryter ljudvallen kan låta högt, men landet måste försvaras. Propellrarna och jetmotorerna i Bromma för dock mycket väsen för ingenting. 

Stockholm klarar sig med Arlanda. Låt vara att kommunpampar  får en lite dyrare taxianslutning till Sveriges Kommuner och Regioners huvudkontor vid Slussen. I alla avseenden är det en bättre prioritering att bygga bort bostadsbristen.

Nej, flygbullret är mer än ”bara lite störigt” för skribenter på Södermalm. Det är en allvarlig hälsorisk, vilket inte minst Bromma-vurmande borgerliga politiker borde ta till sig.

Bromma flygplats försvaras ofta med att hela landet ska leva. Det gäller också stockholmare.