Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

John Hassler

Sverige har inte råd att killgissa om krisen

Nu behöver smittskyddsexperter samverka med nationalekonomer, men det verkar inte fungera, skriver John Hassler.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Coronakrisen måste bekämpas med experter på både smittskydd och ekonomi. 

Annars är både folkhälsan och jobben i fara.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Hur mycket har våra samlade inkomster fallit under coronakrisen? Hur ser det ut i olika sektorer av ekonomin? Vad blir kostnaderna på lång sikt? Hur stora blir kostnaderna om vi väljer en annan smittskyddsstrategi och hur många liv skulle då sparas?

Svar på dessa frågor kräver kunskap både från samhällsvetenskap och från epidemiologi. Regeringen tillsatte därför den 25 mars en expertgrupp under ledning av en professor i nationalekonomi och tidigare ledamot av Finanspolitiska rådet. I gruppen är också finansdepartementet, näringsdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån representerade. 

Expertgruppen har redan kommit med mycket intressanta resultat. Produktionen av varor och tjänster i landet som helhet beräknas vara ned 15 procent. I besöksnäringen och kultursektorn är fallet 60 procent och i transportsektorn 36 procent. Den minskade produktion beräknas kosta 38 miljarder per månad som åtgärderna fortsätter. 

Med hjälp av Folkhälsomyndigheten har hälsoeffekterna av olika smittskyddsåtgärder beräknats. Genom att ”platta ut kurvan” kan 56 000 liv och 390 000 levnadsår sparas. Ytterligare 12 000 liv och 85 000 levnadsår kan räddas om en mer kraftfull och långsiktig nedstängning genomförs. 

Rapport om krisbekämpningen

De svar som getts är förstås inte exakta, men också kvalificerade gissningar är mycket värdefulla. Svaren behövs för att kunna planera för framtiden och för att avgöra vad som är en rimlig avvägning mellan värdet av smittskyddsåtgärderna och deras kostnader. 

Det finns bara ett problem: Expertgruppens ordförande är professor Steinar Holden på Oslo Universitet. Han och övriga ledamöter är tillsatta av Norges regering och deras svar avser Norge. 

I Sverige finns ingen sådan expertgrupp. Till skillnad från Norge har vi bara onda aningar om hur ekonomin påverkats, hur kostsamma olika smittskyddsåtgärder är och hur många liv de kan tänkas rädda.  

Konjunkturinstitutet säger att Sveriges produktion nog är ned 10 till 30 procent men också att det är mer av en killgissning. Folkhälsomyndigheten har inte presenterat bedömningar av hur många liv olika åtgärder kan tänkas spara. Ingen vet heller vad de kostar. Jag litar på Folkhälsomyndigheten, men de vill, kan och ska inte bedöma de ekonomiska konsekvenserna av smittskyddsåtgärderna. 

Samordningsproblem i Sverige

Under finanskrisen träffades Riksgälden, Riksbanken, Finansinspektionen och finansministern regelbundet för att utbyta information och samordna krisåtgärderna. Under coronakrisen behövs också samordning, men de myndigheter som nu måste samverka är inte vana vid det. Nu behöver smittskyddsexperter samverka med nationalekonomer och det verkar inte fungera. Det är svårt för en utomstående att veta, men det finns anledning att tro att liknande problem finns i regeringskansliet. 

Regeringen måste nu ta tag i detta samordningsproblem. Ett sätt är att göra som i Norge. Också här finns kompetenta experter. En annan lösning är en krissamordningsgrupp under ledning av statsministern med kompetens både vad gäller smittskydd och ekonomi. Att hoppas att det blir rätt ändå är att ta för stora risker med vår hälsa och vår ekonomi.  

Fotnot: Sifforna i texten är hämtade från den norska expertgruppens rapport den 7 april men är multiplicerade med 1,6 för att korrigera för att svensk ekonomi är ungefär 60% större än den norska.

John Hassler är ny fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Läs en intervju med honom här.