Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

John Hassler

Regeringen sackar efter med krisbekämpningen

Finansminister Magdalena Andersson borde ha börjat fila på krisstöden redan i somras, skriver John Hassler.
Foto: REGERINGSKANSLIET / TT NYHETSBYRÅN

Regeringen borde ha börjat fila på krisstöden redan i somras. Det är alldeles försent att nu börja förhandla om förbättringar.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Redan innan de nya restriktionerna för allmänna sammankomster och alkoholförsäljning beslutades hade ekonomin börjat backa i coronadrabbade branscher.  

Enligt Konjunkturinstitutet hade omsättningstappet i början av november ökat till drygt 50 procent i hotell- och restaurangbranschen och till drygt 80 procent i resebranschen. I kultur- och idrottssektorn har vi ingen bra statistik, men det är säkert minst lika allvarligt där. 

Läget på arbetsmarknaden försämras också. Under tredje kvartalet började antalet fast anställda falla trots en klar återhämtning i branscher som inte påverkas av den sociala distanseringen. Samtidigt kommer rapporter om att långtidsarbetslösheten ökar snabbt.

Den rekordsnabba utvecklingen av ett antal olika vaccin gör att vi ändå kan se ljuset i tunneln. Det hjälper dock inte företagen i akut kris. Risken för en konkursvåg och snabbt ökande arbetslöshet är nu stor. Om så sker tar ekonomin långsiktig skada och kan inte starta med full kraft när vaccinet kommer. 

Politiker tar ofta åt sig äran för att det skapas jobb i ekonomin. Det är sällan sant, men nu är det dock klart att politiska beslut avgör hur många jobb som finns kvar när smittan försvinner. De jobb som står på spel är jobb i branscher som har framtiden för sig. Det handlar alltså inte om att fördröja en strukturomvandling och hålla liv i långsiktigt olönsamma företag. 

Vi hade hoppats slippa en andra smittvåg, men den är ingen överraskning. Jag och många med mig gav i somras ett ganska självklart råd till regeringen: Använd den lite lugnare tiden till att slipa på de olika ekonomiska stödsystemen. Förhandla igenom förändringarna med samarbetspartierna så att systemen snabbt kan sättas in i förbättrad form om smittan tar fart igen. 

Det kan ge tillfredsställelse att säga ”vad var det jag sa”. Det gäller inte nu. I stället blir jag orolig att regeringen fortsätter att hamna på efterkälken

Regeringen har beslutat att förlänga krisstöden till företagare till årets slut. Det är bra och nödvändigt. Men först nu tänker man börja förhandla stödens utformning med samarbetspartierna. Det är alldeles för sent påtänkt.

Stödet till företag med stora omsättningstapp skulle kunna förenklas. I andra länder har systemen fungerat bättre. I USA betalas stöd ut som lån, men med löfte om att dessa skrivs av om ett antal kriterier är uppfyllda. Pengarna kan då betalas ut snabbt i stället för att som här komma med halvårsvis eftersläpning. Stödet till korttidsarbete borde också ha kombinerats med krav på fortbildning i digital form. 

Regeringen borde också ha krävt av Folkhälsomyndigheten att bedöma effektiviteten i olika smittskyddsåtgärder så att de kan vägas mot sina ekonomiska kostnader. Nu får förmodligen restauranger och sport- och kulturevent bära en för stor börda. En bra avvägning mellan effektivitet och kostnad kan kräva förstärkta befogenheter för regeringen, till exempel vad gäller att införa regler mot trängsel i köpcenter. 

Regeringen gavs sådana befogenheter i våras men socialminister Lena Hallengren säger nu att undantagsreglerna inte fungerade. Då borde man utformat nya så att dessa snabbt kan införas om så behövs, vilket nog nu är fallet. 

Det kan ge tillfredsställelse att säga ”vad var det jag sa”. Det gäller inte nu. I stället blir jag orolig att regeringen fortsätter att hamna på efterkälken. Utrullningen av vaccin under våren måste gå så snabbt och effektivt som möjligt och med väl genomtänkta prioriteringar mellan olika grupper. Detta är minst sagt inte enkelt. 

Jag hoppas att planeringen för detta är färdig när vaccinet börjar skeppas ut.