Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
John Hassler

Att chansa om klimatet kan bli enormt dyrt

Om strategin att hoppas på det bästa och inte göra något åt klimatutsläppen visar sig vara fel blir kostnaderna mycket stora, 10-tals procent av BNP, skriver John Hassler. På bilden en anläggning för bearbetning av kol i kinesiska Hejin.
Foto: SAM MCNEIL / AP TT NYHETSBYRÅN

En smart klimatpolitik som under ordnade former tar världen till klimatneutralitet är en billig försäkring.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

”Det är inte bevisat att utsläpp av växthusgaser leder till stora klimatförändringar, därför finns inget behov av klimatpolitik”. 

Utanför forskarkretsar uppfattas ett sådant påstående som mycket kontroversiellt i Sverige. Den som säger det riskerar att brännmärkas som klimatförnekare. Icke desto mindre är den första delen av meningen faktiskt helt i linje med naturvetenskaplig forskning sammanfattad av FN:s klimatpanel IPCC. Den andra delen, att ingen klimatpolitik behövs, är däremot inte väl genomtänkt.

För att förutsäga hur stora klimatförändringarna blir för olika utsläppsbanor används komplicerade modeller. De beskriver hur mycket av utsläppt koldioxid som blir kvar i atmosfären och hur detta påverkar balansen mellan inkommande energi i form av solljus och utgående, huvudsakligen infraröd strålning. 

De flesta modeller visar att uppvärmningen är proportionell mot de historiskt sammanlagda utsläppen av koldioxid. Varje ytterligare miljard ton koldioxid leder därmed till ungefär lika mycket ytterligare uppvärmning, både på kort och på lång sikt. 

Problemet är att modellerna och forskarna är oense om känsligheten i relationen mellan utsläpp och temperatur. IPCC anger ett troligt intervall på 0,8–2,5 grader celsius per 1 000 miljarder ton kol. Det är ett mycket stort intervall. 

Säg att vi vill hålla uppvärmningen under 2 grader. Hittills har vi globalt släppt ut runt 600 miljarder ton. Om känsligheten är så låg som 0,8 grader kan vi släppa ut tre gånger så mycket till, vilket skulle ta ett par hundra år med dagens utsläpp. Om känsligheten är 2,5 grader kan vi bara släppa ut ytterligare 200 miljarder ton (vilket tar 20 år med dagens takt). För att hålla världen under 1,5 graders uppvärmning skulle det krävas att utsläppen stoppas helt omedelbart.

Konsekvenserna av att släppa ut koldioxid är alltså mycket osäkra – detta är vad ”forskarna säger”. Osäkerheten har tyvärr inte minskat över tid. Naturen är komplicerad, mer komplicerad än vad vi trodde. Vad är då rätt politik givet denna osäkerhet? 

En smart klimatpolitik som under ordnade former tar världen till klimatneutralitet på några decennier är en billig försäkring.

Man skulle kunna hoppas på det bästa, det vill säga att klimatkänsligheten är låg. Då behövs knappast klimatpolitik. Man skulle också kunna ta det säkra för det osäkra och anta att klimatkänsligheten är 2,5 grader. Då behövs en kraftfull klimatpolitik med en global koldioxidskatt ungefär i nivå med den svenska. 

Oavsett vilken politik som väljs är risken stor att det i efterhand, om 50 eller 100 år, visar sig att man borde ha gjort tvärtom. I en forskningsartikel räknar jag och mina kolleger på effekterna av sådana politikmisstag. 

Det visar sig att konsekvenserna av de två misstagen är av helt olika storleksordningar. En internationell överenskommelse om en koldioxidskatt i nivå med den svenska skulle inte kosta mer än några enstaka procent av BNP, även om den i efterhand skulle visa sig vara onödig. Om strategin att hoppas på det bästa och inte göra något i framtiden visar sig vara fel blir däremot kostnaderna mycket stora, 10-tals procent av BNP. 

En smart klimatpolitik som bygger på internationella överenskommelser om klimatavgifter och som i ordnade former tar världen till klimatneutralitet på några decennier är alltså en billig försäkring. Vi vet inte med säkerhet om den kommer att behöva användas men om så visar sig vara fallet är det väldigt bra att ha tecknat den. 


Ny teknik för att suga upp koldioxid krävs för att lösa klimatfrågan.