Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Johannes Forssberg

Regeringen svamlar om sexköp utomlands

I den bästa av världar skulle regeringen vara för upptagen med de verkligt brännande kriminalpolitiska frågor som finns för att ens ha tid att ägna sig åt sådana här dumheter.

Idén om att göra sexköp utomlands straffbara är ogenomtänkt symbolpolitik. Regeringen borde ha viktigare saker att ägna sig åt.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Stefan Löfvens kabinett kan inte beskyllas för att ha särskilt många övertygelser. Men på en punkt är regeringen riktigt bestämd: Det ska bli straffbart att köpa sex utomlands. Statsministern meddelade detta redan i sin första regeringsförklaring, efter att ha utropat sig till ledare av en feministisk regering.

Idén att ge domstolarna makt att straffa svenska utlandssexköpare hade redan avfärdats i en tidigare utredning. Men regeringen beordrade ännu en utredare att undersöka frågan. Svaret blev återigen att förslaget var olämpligt. I stort sett alla viktiga remissinstanser höll med.

Regeringen lät sig ändå inte övertygas. Justitieminister Morgan Johansson meddelade i stället på en pressträff häromveckan att man siktar på att göra lag av förslaget redan nästa år.

Dubbel straffbarhet

Det är inte så att två högt kvalificerade utredare och samtliga tunga juridiska remissinstanser har motsatt sig regeringens idé på ren trots. Motståndet beror på att det finns en väldigt grundläggande princip i relationen mellan stater som innebär att det är upp till varje stat att bestämma vilka handlingar som ska straffas inom det egna området.

Vi vill exempelvis inte gärna att människor ska kunna straffas i sina hemländer för att de genomfört en abort, varit otrogna, eller kritiserat sitt statsöverhuvud när de besökt Sverige. Vi har bestämt att man i Sverige ska få göra detta och vill inte att andra länder ska ändra på det.

Därför straffar vi bara människor i Sverige för handlingar de begått utomlands om handlingarna var straffbara också där de begicks. Den som röker marijuana på en coffee shop i Amsterdam kan alltså inte straffas för det hemma i Falun.

Det finns vissa undantag från den här principen om så kallad dubbel straffbarhet.

Gemensamt för de få brotten är att de är allvarliga och att det över världen råder stor enighet om deras förkastlighet. Det ska inte finnas fristäder för sådan brottslighet och därför är exempelvis sexualbrott mot barn och människohandelsbrott alltid straffbara i Sverige.

Odlar bilden av en feministisk regering

Men sexköp är inte ett allvarligt brott i juridisk mening, det har riksdagen bestämt genom att göra straffskalan för brottet måttlig. Och internationellt sett är det fortfarande få länder som anser att sexköp per definition ska straffas. Sexköp passar därför dåligt in i den ytterst lilla krets av brott som är undantagna från kravet på dubbel straffbarhet. Särskilt som det, som den senaste utredningen påpekar, finns så många betydligt allvarligare brott som man inte kan bestraffa i Sverige om de är lagliga där de begås. En våldtäkt som har begåtts inom äktenskapet i en stat där sådana våldtäkter inte är straffbara kan, exempelvis, inte heller straffas här.

Morgan Johanssons förklaring till att han ändå vill genomföra förslaget är att lagstiftningen måste visa att sexköp alltid är oacceptabelt. Det är ett oroväckande svar från en justitieminister.

Anledningen till att sexköpslagen finns är givetvis att sexköp anses oacceptabla. Det är inte för att riksdagen tycker att sexköp på lagliga bordeller i Tyskland är något trevligt och bra som sådana sexköp inte straffas i Sverige. Det är för att det inte är den svenska riksdagens sak att bestämma vad som ska gälla i Tyskland. Så ser fortfarande en stor majoritet av riksdagsledamöterna på saken och regeringens förslag kommer därför förmodligen inte att röstas igenom.

Om regeringen skulle lyckas få till stånd lagändringen kommer den knappast att få någon praktisk effekt. Det är ju inte så att polisen kommer att kunna bedriva spaningsarbete bland svenska torskar i länder där sexköp är lagligt. Vad regeringen framför allt verkar vilja uppnå med förslaget är att odla bilden av sig själv som en feministisk regering. Sådant ska inte strafflag användas till.

I den bästa av världar skulle regeringen vara för upptagen med de verkligt brännande kriminalpolitiska frågor som finns för att ens ha tid att ägna sig åt sådana här dumheter.


Läs också:

Barn behöver annat än storslagna gester, regeringen


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.