Johannes Forssberg

Det räcker inte med att försöka se tuffa ut, M

"Kinberg Batra borde veta bättre än att slarva med rättssäkerheten", skriver Johannes Forssberg.
Foto: / BILDBYRÅN

Moderaterna vill ge poliser rätt att porta brottslingar från vissa platser. Men zonförbud kommer snarare att förstärka bilden av ordningsmaktens impotens.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

I veckan försökte Moderaterna imponera på väljarna med sina hårda nypor och sin stora batong. Partiets förslag om zonförbud innebär att en polis på stående fot ska kunna besluta att någon som är “kriminell” eller som uppvisat ett “särskilt otrygghetsskapande beteende”, ska portas från att få befinna sig på en viss plats och upp till en kilometer därifrån. Förbudet ska gälla i tre månader.

Polisen kan redan tillfälligt avlägsna ordningsstörande personer. Det är något helt annat att en enskild polis ska kunna porta en person, som inte begått brott, från en hel småstad i flera månader för att denne enligt polisens egen uppfattning varit “särskilt otrygghetsskapande”.

De allra flesta poliser använder, givetvis, sina befogenheter på ett samvetsgrant sätt. Men när man ger staten så ingripande maktmedel mot enskilda människor måste man ta i beräkning att makten kan missbrukas och att sämre tider kan komma. 

För en mindre samvetsgrann polis, och i ett Sverige som glider i fel riktning, innebär zonförbudet en möjlighet att på ett godtyckligt sätt allvarligt inskränka misshagliga personers frihet. Som civilrättsprofessorn Mårten Schultz har påpekat i SvD väcker förslaget otaliga frågor – kommer exempelvis journalister kunna få zonförbud? Det är också lätt att dela Schultz häpnad inför att Moderaterna i sitt ganska detaljerade förslag inte ens nämner hur zonförbudet förhåller sig till grundläggande rättigheter som rörelsefrihet, yttrandefrihet och församlingsfrihet.

Dessa rättigheter kan i och för sig, och måste i vissa fall, inskränkas. Men så allvarliga rättighetsingrepp som Moderaterna föreslår ska vara nödvändiga för att vara acceptabla i en rättsstat. Och det här idén om ett zonförbudet brister allra mest. Ingenting talar för att förslaget kommer att uppfylla sitt syfte.

Moderaterna har framförallt nämnt det laglösa kaoset i Nordstan i Göteborg som argument för zonförbudets nödvändighet. Enligt polisen är många av dem som stör området nyanlända unga män som överhuvudtaget inte går att identifiera. Hur ska man kunna upprätthålla ett zonförbud mot någon man inte vet vem det är?

I de fall polisen faktiskt kan identifiera personerna man vill hålla undan är frågan varför dessa, som ändå inte respekterar lagen, skulle bry sig om ett zonförbud.

Polisen lär knappast ha resurser att prioritera det rimligen mycket krävande arbete det skulle innebära att bekämpa överträdelser av zonförbudet, som inte kommer att vara ett allvarligt brott.

Tanken är att zonförbudet ska ge polisen muskler men risken är att det, hos dem man vill sätta åt, snarare kommer att förstärka bilden av ordningsmaktens impotens.

Att få ordning på brottsligheten och misären i Nordstan och på andra platser är en av de viktigaste uppgifterna som finns och det är bra att Moderaterna vill ta sig an den. Men ingenting blir bättre av utspel som är utformade för att väcka uppmärksamhet snarare än för att fungera. Moderaterna borde veta bättre än att slarva med rättssäkerheten bara för att få se lite tuffa ut.


Johannes Forssberg är fristående kolumnist på Expressens ledarsida.


Läs också:
Stefan Löfven hycklar om mänskliga rättigheter


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.