Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Jenny Madestam

Tvinga kommunerna att ta emot flyktingar

Nu är det slut på silkesvantar och frivillighet. Nu behövs tvång.

Det är hög tid för nästkommande regering att driva igenom en lag om kommuners skyldighet att ta emot flyktingar. I dag kan kommuner säga nej. Det är inte bara inhumant, det innebär även höga kostnader för Migrationsverket eftersom flyktingar då bor kvar på asylboenden.

Kostnaden är hög även för de kommuner som i dag tar huvuddelen av mottagandet.

Visst, det kommunala självstyret kommer delvis att stryka på foten med ett kommunalt tvång, men må så vara. Hela Sverige måste ha en gästvänlig hållning. En uppmaning till våra riksdagspartier är att redan nu, i den valrörelse som står för dörren, börja tala om detta. Våga visa att ni menar allvar med att hela Sverige ska vara ett öppet land och föreslå en tvingande lag.

I en nyligen genomförd SIFO-undersökning presenterad av SVT framkom att hälften av svenska folket är för sådan lagstiftning.

Då och då i nyhetsrapporteringen skildras det skeva flyktingmottagandet. Mönstret är glasklart: flest flyktingar tas emot i så kallade lågstatuskommuner medan högstatuskommuner håller sina kommungränser stängda.

I kommuner med borgerligt styre, hög inkomst och få hyresrätter tar man emot färre flyktingar än i kommuner med röd-grönt styre, låg inkomst och något fler hyresrätter.

Det sista, mängden lediga hyresrätter, brukar anföras som ett argument till att man inte tar emot flyktingar. Argumentet håller dock inte fullt ut eftersom det inte är en mycket större andel hyresrätter i de kommuner som i dag tar emot flest. Men visst, generellt behöver det byggas fler hyresrätter i svenska kommuner. En aspekt som än en gång understryker vikten av att se över svensk bostadspolitik.

Men om det inte handlar om bostäder, kan det möjligen finnas ett aktivt motstånd till att ta emot flyktingar i högstatuskommuner, att det handlar om en allmän ovilja till det okända?

Jag minns en TV-intervju med en man i Täby tidigare i våras apropå kommunens knappa mottagande. Mannen sa att han tyckte det var skönt att det inte bodde fler flyktingar i hans kommun. Hans svar fick mig, och förhoppningsvis fler, att skaka av ilska.

Så här kan vi inte ha det längre. Kommuner ska inte kunna välja bort solidaritet och därmed bidra till ett segregerat Sverige. Det ska inte längre vara möjligt att bo i en ”vit” kommun. Hela Sverige ska vara öppet för människor som söker sig hit. För dessa människors skull, för alla Sveriges kommuners skull, och för att ett mångkulturellt samhälle är bättre än ett homogent.

Ingen har sagt att det är enkelt att ta emot flyktingar. Det kostar på för en kommun. Ekonomiskt men även socialt. Regeringen har hittills velat arbeta med ekonomiska morötter. Det räcker dock inte. Högstatuskommunerna kommer inte ta emot fler på grund av en påse morötter. Och lågstatuskommunerna med högt mottagande blöder alltjämt ekonomiskt. Alla kommuner måste dela på mottagandet.

Regeringen har utsett Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg till samordnare för att öka kommuners flyktingmottagande. En god ambition men det är föga troligt att deras rundresa leder till att osolidariska kommuner plötsligt öppnar kommungränsen.

Nej, nu återstår lagstiftning. Ullenhag, låt det bli ditt avtryck. Om inte, du som tar över – visa att du och ditt parti vill skapa en solidarisk flyktingpolitik i hela Sverige.

Detta är en text av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.