Jenny Madestam

Madestam:  Idédebatt behövs i alla partier

Att C och Annie Lööf arbetar fram ett nytt idéprogram är varken konstigt eller fel.
Foto: Cornelia Nordström

Att tänka stort och nytt är viktigt! Inte minst inom partipolitiken i och med samhällets snabbföränderlighet och tilltagande globalisering.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Idéprogram

Vi förväntar oss att makthavare anpassar sig till tiderna som råder och väntar runt hörnet. Att Centerpartiet arbetar fram ett nytt idéprogram är därför varken konstigt eller fel. Tvärtom är det varje partis mer eller mindre plikt att se över och våga ompröva sina idéer om de vill ha chans på väljarna. På så vis är Centerpartiets lansering av förslag till nytt idéprogram ett föredöme för andra partier. Här lanseras tankar utanför den så kallade "boxen". Det är modigt. Fler borde göra detsamma.

Att skriva nya rader i ett partis huvuddokument är självklart en konfliktfylld process. Alla tycker inte lika och dessutom präglas i princip samtliga partier av inre konfliktlinjer.

Diskussionerna i sig är en del i partiets demokratiska process för att arbeta fram vad partiet skall stå för och kan därmed betraktas som ett sundhetstecken. Saknas konflikter borde vi bli oroliga eller misstänksamma. Den mediala diskussionen om Centerns "kris" till följd av oenighet kring idéer är därför märklig.


Samtidigt kan omprövningar av den egna identiteten ske vid olika tillfällen för ett parti. Centern omprövar sig självt i ett läge när partiet å ena sidan behöver det som allra mest: Många undrar i dag vad Centern står för. Å andra sidan är det som allra mest riskabelt att försöka sig på en "total make over" just nu: Partiet ligger risigt till hos väljarna och större förändringar kan bära eller brista, i partiets opinionssiffror finns inga marginaler. Interna konflikter kan även, med hjälp av massmedias påhejande, bli ödesdigra för ett parti på fallrepet.

Moderaterna gjorde en fullständig omprövning av sin identitet efter katastrofvalet 2002. Gamla konservativa idéer byttes mot nya mer liberala.

Förändringen innebar en total renovering och landade i en sammanhängande berättelse om Sverige och logiska reformer för att realisera densamma.

Moderaterna låg risigt till när man byggdes om till Nya Moderaterna, men aldrig med risk att falla ur riksdagen. Det fanns viss marginal ner till bottennivån, och därmed kunde man kosta på sig att göra en nödvändig men riskabel omprövning.


I detta nu ägnar sig Socialdemokraterna åt programrevidering. Här finns också att ta av och partiet kan unna sig att kasta upp galna testballonger i syfte att hitta en ny identitet som går i takt med tiden. Socialdemokraterna kommer inte att dö sotdöden av en smärtsam omprövningsprocess. Tvärtom är det vad som behövs. Dessutom skulle det kunna bidra till att skapa respekt genom att pratet om att bli "nya Framtidspartiet" kanske skulle tas på allvar. Nu är det bara tomt prat. En viktig förklaring till det uteblivna stålbadet kan vara just marginalen i siffrorna i kombination med det gångna två årens kaos: Nu känns allt lugnt, låt oss då luta oss tillbaka i soffan och fortsätta som vanligt.

Att regelbundet ompröva sig själv som politisk organisation är naturligt och nödvändigt. Samtidigt kan så ske vid olika tillfällen. När det kanske känns som mest angeläget är det inte alltid mest lägligt. När det inte framstår som lika brådskande, då kan det behövas som allra mest.