Jenny Madestam

Korta sommarlovet – för barnens skull

Vad ska du göra i sommar? En av de vanligaste frågorna vi ställer till varandra under våren.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

För många väcker frågan ångest eftersom det inte finns något lustfyllt svar att ge. Det finns nämligen inget sommarhus att åka till, ingen segelbåt att segla med, inga släktingar att enkelt besöka. Det saknas pengar att spendera på utlandsresa, läger eller nöjesparker. Sommaren innebär i stället långa dagar hemma.

För många barn blir tiden hemma ensam, eftersom föräldrarna arbetar. Sverige är delvis fortfarande ett klassamhälle, och det är vid tider av ledighet som det visar sitt fula tryne, och där de barn som växer upp under resursknappa omständigheter hamnar i kläm. Det är på sommarlovet klasskillnaderna syns tydligast.

Under våren har SVT Play visat Bathinas skilda världar, en fantastisk serie där Bathina Philipsson är kringresande i det svenska klassamhället. Hennes mission är att undersöka om fördomarna om olika klasser stämmer.

Programmet är intressant eftersom det belyser hur klassfrågan är ett högst levande fenomen i Sverige idag. Tyvärr. För barnen i Bathinas överklass är sommarlovet troligen en underbar tid. Ledigheten kommer att fyllas med exklusiva aktiviteter av olika slag. För den klass Bathina tillhörde som barn, arbetarklass med invandrarbakgrund, är sommarlovet sannolikt inte lika späckat med kostsamma lustigheter.


Ojämlikheterna kan dock utjämnas, så att barn i resurssvaga hem slipper långa (ensamma) veckor i lägenheten. En lösning är riktade resurser. Barnen, och deras föräldrar, skulle kunna få statligt sponsrade checkar att använda till olika typer av lustifikationer, likt Liseberg, Gröna Lund, Astrid Lindgrens värld, bo på camping eller liknande. Resa till och från kunde också sponsras.

Idag finns sådana bidrag att tillgå från kommunen för de allra fattigaste, men det finns många fler barn runt om i Sverige som behöver liknande ekonomiskt stöd och här kan staten skjuta till pengar så att likvärdigheten uppfylls.

En annan, kanske inte lika lustfylld men klok lösning är att korta sommarlovet. Jag har skrivit det förut och skriver det igen: Sverige har ett exceptionellt långt sommarlov internationellt sett och lovet bör definitivt förkortas. Både för de socioekonomiskt utsatta barnens skull, men även för att höja resultaten i svensk skola.


Häromdagen föreslog en moderat arbetsgrupp just detta, liksom idén att införa treterminssystem i Sverige samt ökad undervisningstid. Det moderata förslaget innebär att loven blir kortare och att eleverna går mer och oftare i skolan. Förslaget är strålande, givet att svenska elever halkat efter resultatmässigt.

Den moderata arbetsgruppens uppgift är nu att övertyga Moderaterna som helhet att förslaget är bra. Därefter får vi hoppas att Alliansen, liksom regeringen, inser att svenska elever har på tok för långt sommarlov, och att detta försvårar både för de resurssvaga barnen, liksom svenska elevers prestationer i allmänhet.

Vad ska du göra i sommar? Jag ska åka till Astrid Lindgrens värld och bo på camping. Sedan är det inte så långt kvar innan termin två av tre börjar.