Jenny Madestam

Ge oss fler Almedalen!

I morgon börjar spektaklet i Visby. En vecka som behövs i svensk demokrati.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

För oss med nördigt intresse för svensk politik och samhällsdebatt är detta en veckolång julafton. Under årens lopp har Almedalsveckan vuxit sig allt större, och år efter år slås rekord i antalet seminarier och tillställningar. Min kollega Maria Wendt visar i den nyutkomna boken Politik som spektakel (Atlas) att Almedalen handlar mindre om politik och mer är ett jippo där media är en ytterst central aktör. Nej, Almedalen är inte stället där de stora politiska problemen löses. Likaså deltar en begränsad grupp människor och mediebevakningen är betydande och kanske ibland över­driven.

Trots det är Almedalsveckan fantastisk på många vis. Och jag skulle gärna se att fler deltog, liksom att veckan pågick oftare. Till att börja med kan vem som helst delta. Almedalen står öppet för alla, helt gratis (ja bortsett från resa till Visby, boende och uppehälle). Under veckan finns ett digert program att ta del av med alla möjliga seminarier, utfrågningar och debatter, från tidig morgon till sen kväll.

Vill man kan Almedalsveckan betraktas som en vecka med möjlighet till förkovran och kunskapsinhämtning i frågor som rör svenskt samhällsliv. I år kan man exempelvis ta del av seminarier om allt ifrån "Bälten och piller - psykiatri utan psykologi" till "Vad händer i Afghanistan efter 2014?" På gatorna i Visby spatserar allt ifrån ministrar, partiledare och generaldirektörer till forskare, näringslivsfolk, journalister, turister och, ja vanliga Visbybor. Här finns möjlighet till många intressanta möten, bokstavligen, på gatan. Ingenstans i världen, mig veterligt, finns någonting motsvarande. Danmark försöker utveckla en likande vecka och sneglar avundsjukt österut på "Visby­spektaklet". Bakom medie­bilden av denna vecka pågår något som är bra för den svenska demokratin.

Utöver min uppmaning att åka dit, inte minst för de många möjligheter till kunskaps- och informations­inhämtning som ges, skulle jag gärna se mer av Alme­dalen i var­dagen. Och då syftar jag inte på de rosémingel, som också är frekvent förekommande, eller uppeldning av pengar i syfte att väcka opinion. Nej, jag tänker på diskussionen kring samhällsfrågor av alla dess slag, på det bubbel av samhällsengagemang som bejakas under den här veckan.

Då och då påstås att människor i dag är ointresserade av politik och samhällsfrågor. Ofta används partiernas sjunkande medlemstal som indikator på ointresset. Det är inte sant. Människor i dag är i allra högsta grad politiskt intresserade, men inte nödvändigtvis på ett sätt som uttrycks via ett partimedlemskap. Dessutom är de förhållandevis väl upplysta och insatta. Att bejaka detta engagemang är viktigt för den svenska demokratin.

Det veckolånga samhälls­seminarium som Almedalen bjuder borde finnas i vår vardag. För att lyckas med det krävs naturligtvis en insats från partier och politiker, men minst lika viktiga är andra typer av samhällsaktörer såsom media. Folk där ute vill vrida och vända på samhällsfrågor, vill lyssna till debatter och själva få debattera, tillsammans med varandra och tillsammans med samhällets makthavare. Jag önskar ni kunde komma med mig den kommande veckan.