Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Jenny Madestam

Föräldrar vet inte bättre än lärarna

Lärarna står av naturliga skäl i fokus för skoldebatten. Men om skolan ska kunna förbättras måste strålkastarljuset även riktas mot rektorer och föräldrar.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

I de flesta andra verksamheter betonas vikten av gott ledarskap och hur viktigt det är för framgång. Inom näringslivet är det vanligen vd:n som får stå med hundhuvudet om företaget går dåligt. Funkar inte ledarskapet funkar inte heller verksamheten. I skoldebatten talas det dock tyst om skolledarna. Rektorerna är skuggfigurer, trots att mycket hänger på deras ledarskap.

Rektor står i ett korsdrag av krav, förväntningar och styrsignaler från olika grupper och politiska nivåer. Många rektorer jag talat med i min undervisning på nationella rektorsutbildningen vid Stockholms universitet vittnar om en mycket svår uppgift. Det kan förklara att det blivit allt svårare att rekrytera rektorer.


Ett sätt att konkret underlätta för de viktiga skolledarna vore att renodla rektors roll. Enligt skollagen ska rektor bedriva ett ”pedagogiskt ledarskap”. Men i verkligheten har rektor ofta ansvar för allt ifrån ekonomi till skolans blomrabatter. Arbetsbördan blir därmed enorm. Att se över hur rektorsrollen kan stärkas är således högst angeläget.

Även föräldrakollektivet måste på allvar tas in i skoldebatten. Många rektorer, lärare, förskolechefer och förskolelärare vittnar om en allt mer svårhanterlig föräldragrupp. En vädjan från professionen till föräldrarna tycks vara: backa! Men också: ta ansvar!

Föräldrar måste respektera att de som verkar i skolan är professionella. Läkare får sällan frågor om huruvida de vet vad de håller på med. Lärare och rektorer behandlas däremot bitvis som om de vore mindre vetande.

 

Vissa föräldrar anser sig mer pålästa och upplysta än den utbildade personalen. De bombarderar skolans personal med mejl och samtal om stort och smått som rör deras barns skolgång. De ställer krav på att skolan ska göra ditten och datten.

Visst är det bra med engagerade föräldrar, men om vi på allvar vill att lärarnas status ska höjas måste föräldrar backa ett steg och våga lita på professionen i skolan.

Samtidigt måste föräldrar ta ett större ansvar. Barnen måste komma utvilade och mätta i magen till en lång skoldag. Föräldrarna behöver även ta ansvar tas för att barnet vet hur det ska uppföra sig. Det är inte skolans fel om barn är respektlösa och inte bidrar till ordning. Men det är klart, om inte föräldrarna känner aktning inför skolans personal, varför ska då barnen göra det?

Ledarskap och respekt för professionen - två ingredienser som hittills lyst med sin frånvaro i skoldebatten. Att ledarskapet behöver förstärkas är en boll för politiken att fånga. Respekten för professionen ligger däremot på dig, kära förälder och elev.

 

Läs också:

Sluta skolksemestra, bortskämda föräldrar

Föräldrar måste sluta trakassera lärarna

 

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!