Integrationsförslagen skrapar bara på ytan

Foto: Jens L'Estrade

Plötsligt pratar hela borgerligheten integration. Men deras förslag står inte i paritet med de problem som måste lösas.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

 Moderaterna har redan flaggat för att frågan kommer att prioriteras framöver. Kristdemokraterna har gått i bräschen med en räcka konkreta förslag. Och nu vill även Folkpartiet och Centerpartiet profilera sig på integrationsområdet.

Det är bra och välkommet. Vid sidan av skolans kris är utmaningarna som är kopplade till det historiskt höga asylmottagandet de mest akuta i Sverige. Samtidigt har vi en regering som inte ens tycker att det finns behov av en integrationsminister längre.

Här finns ett stort tomrum att fylla. Problemet är att det som allianspartierna hittills har presenterat inte står i paritet med de problem som behöver lösas.


Sverige har en bostads- och arbetsmarknad som inte alls är anpassad till ett flyktingmottagande av den storlek som vi nu ser. Vi har västvärldens mest öppna gränser, men våra inre gränser tillhör de mest slutna.

Följden blir utanförskap och segregation. Vi har OECD-världens största sysselsättningsgap mellan utrikes och inrikes födda och akut bostadsbrist.

Flyktingmottagandet fungerar inte längre. De platser som kommunerna frivilligt ställer till förfogande motsvarar bara 15 procent av alla nyanlända med uppehållstillstånd som behöver någonstans att bo. Tiotusentals kommer därför att sitta fast på Migrationsverkets förläggningar under året medan ännu många fler strömmar ut i kommunerna på egen hand trots att det saknas ordnat boende.


Den politiska utmaningen är alltså väldig. Enligt Migrationsverkets prognoser står vi inför ett flyktingmottagande av en storlek som vi aldrig tidigare har varit i närheten av.

Många av de förslag som nu förs fram är bra och tänkvärda, men de befinner sig väldigt mycket högre upp i näringskedjan än de akuta problem som har nämnts ovan. Folkpartiet vill exempelvis avskaffa vårdnadsbidraget, luckra upp arbetsrätten och införa språkkrav för medborgarskap. Visst kan vi göra det, men det är ingen lösning på den akuta bostadsbristen och den lika akuta bristen på kommunplatser.

Centerpartiet vill ha svenskundervisning och praktik redan på Migrationsverkets boenden. Visst vore det välkommet med språkundervisning, men hur ordnar man praktik ute i glesbygden där det inte ens finns en bensinmack?


De borgerliga partierna låtsas som att alla problem går att lösa genom att stärka drivkrafterna till arbete. Men den ensidiga kravpolitiken leder ljuset bort från de verkliga hindren för etablering: hyresregleringen, världens högsta ingångslöner och själva nivån på asylmottagandet.

Partierna borde i stället ta sig an problemen som de ser ut, och också våga säga det uppenbara: Sverige behöver stå för en mindre andel av Europas samlade flyktingmottagande om integrationen ska ha en chans att lyckas.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.