Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Insektsdöden är ett hot mot hela planeten

Om insekterna dör påverkas hela planeten.
Foto: HELEN RASMUSEN//CHRISTER WAHLGREN

Till skillnad från vissa andra utrotningshotade djur är de varken gulliga eller ulliga. Men insekternas överlevnad är något som borde engagera fler än några enstaka entusiaster och forskare. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det var ett gäng glada amatörer från Tyskland som gjorde upptäckten. De kallar den för ”Insektsarmageddon”. Gruppen har studerat flygande insekter i ett naturreservat i västra Tyskland under flera decennier. Deras fynd visar att insekterna har minskat med 75 procent sen de först började göra mätningarna för 27 år sedan. 

Det är långt från det första tecknet på att världens insekter lever en tynande tillvaro. Tidigare studier visar att fjärilar, bin och mal har blivit färre under de senaste decennierna. Men nu finns det alltså mycket som tyder på att det handlar om flygande insekter i största allmänhet. 

Härligt, kanske en och annan tänker. Om insekterna försvinner så slipper man störas av de surrande små gynnarna. Men insektsdöden kan få katastrofala konsekvenser för hela ekosystemet och därmed även vår livsmedelsförsörjning - och ytterst, våra liv. 

Irriterande men nödvändiga 

Insekterna utgör föda för exempelvis fiskar, fladdermöss och fåglar. De pollinerar växter, däribland grödor. De bryter även ned döda träd och djur och annat material i skog och mark. Utan insekter är risken stor att en rad djur- och växtarter skulle dö ut och att naturen skulle bli till en enda stor soptipp. 

För drygt tio år sedan gjorde forskare vid det prestigefyllda Cornelluniversitet i delstaten New York en studie som visade vilket värde insekterna tillför den amerikanska ekonomin årligen; mer än 57 miljarder dollar. Och det var försiktigt räknat. Det är alltså mycket som står på spel. 

Den tyska studien ger inget entydigt svar på varför insekterna har minskat så drastiskt. Men det finns flera olika teorier. 

En del forskare menar att insektsdöden beror på att jordbruket har brett ut sig alltmer, vilket har gjort många insekter hemlösa. De trivs bättre i orörd mark. Monokulturer, det vill säga jordbruk där enbart en gröda odlas åt gången, tros vara särskilt skadliga för insekterna. Kemiska besprutningsmedel anses också ha haft en negativ inverkan på djurlivet.  

Farligt med hemlösa insekter 

Den tyska studien behandlar enbart ett begränsat område, som dessutom är ett naturreservat. Det kan innebära att det ser ännu värre ut på andra håll.

Det behövs definitivt mer forskning för att ta reda på vad exakt det är som orsakar insektsdöden. Regeringen gav nyligen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vad som görs för att stoppa insektsdöden. Myndigheten ska även komma med förslag om vilka ytterligare åtgärder som behövs. Det är ett steg i rätt riktning. 

Det är inte enbart en fråga för dem som vurmar för biologisk mångfald eller orörd natur. Det är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad att stoppa insektsdöden. 

Om utvecklingen fortsätter som den har gjort de senaste trettio åren riskerar det inte bara att bli Armageddon för insekterna, utan Armageddon för hela planeten.


Läs också:

Tagga ner! Alla gröna förslag är inte galna