Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Inför Migrationsverket måste alla vara lika

Migrationsverket bedömer inte att alla utvisningar till Afghanistan måste stoppas. Foto: / TT NYHETSBYRÅN
Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Foto: TOMISLAV STJEPIC / MIGRATIONSVERKET

Migrationsverket bör noga följa utvecklingen i Afghanistan. Men riktlinjerna kan inte förändras till följd av protester i Sverige. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Under några dagar har afghanska ungdomar sittstrejkat på Medborgarplatsen i Stockholm. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, stöttar demonstranternas krav på att få stanna i Sverige. 

Även på andra platser i landet demonstrerar ensamkommande för att få uppehållstillstånd. 

Det är lätt att förstå frustrationen. Den svenska signalen till omvärlden före krishösten 2015 var att Sverige är en moralisk stormakt. 

Men väl i landet har de asylsökande mötts av långa handläggningstider, vilket i många fall inneburit att ensamkommande prövas som vuxna i stället för som minderåriga. Under tiden har många ensamkommande rotat sig i Sverige, de pluggar svenska och har skaffat vänner och ett socialt sammanhang. 

Men att tillmötesgå demonstranternas krav vore ändå orimligt.

Individuell prövning gäller

För en dryg månad sedan konstaterade Migrationsverket att säkerhetsläget i Afghanistan förvisso har försämrats, men att det fortfarande finns provinser i landet där det inte råder väpnad konflikt. 

Det innebär att det inte finns någon möjlighet att bevilja alla afghaner uppehållstillstånd. I stället gäller principen om individuell prövning. För den som bedöms vara minderårig krävs ett ordnat mottagande för att utvisningsbeslut ska kunna verkställas. 

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har svarat demonstranterna att verkets säkerhetsbedömning fortfarande gäller. 

Ett annat besked hade varit anmärkningsvärt. 

De afghanska demonstranterna har givetvis rätt att visa sitt missnöje och protestera, men en generaldirektör kan inte ändra Migrationsverkets beslut till följd av påtryckningar i opinionen. 

Två vägar för invandring

Enkelt uttryckt kan man utforma migrationspolitiken på två sätt: antingen är det politiken som ytterst bestämmer vilka människor som får stanna och på vilka grunder. Alternativet är att grunderna för uppehållstillstånd är juridiskt fastslagna och att ansökningar om asyl ytterst prövas i domstol. I Sverige har vi valt den senare vägen.

Myndigheterna kan alltså inte ge amnesti åt en specifik grupp från ett specifikt land till följd av krav från demonstranter och debattörer. Om riksdagen beslutar att alla afghaner har rätt att stanna skulle dagens system, med ett juridiskt styrt mottagande, i praktiken övergå till en ordning där riksdagen har makten att premiera vissa grupper. 

Invandringen till Sverige skulle givetvis kunna gå till på det viset. Men då krävs en total omläggning. Alternativt måste lagstiftningen göras om och inkludera fler grunder för uppehållstillstånd. Det skulle sannolikt ha en enorm pull-effekt, inte bara på människor från Afghanistan utan också från andra länder. 

Men Sverige kan inte hamna i samma läge som under hösten 2015, då landet tog emot som mest 10 000 asylsökande i veckan. Det bör politikerna komma ihåg.

 

Läs också: EU måste lägga om flyktingpolitiken  

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!