Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

I La la la-land står folket utan skydd

Sverige är ett enkelt mål för stater eller organisationer som vill orsaka stor skada till låg kostnad.
Foto: JAN DÜSING, MSB & AP

Svält kan bryta ut inom en vecka. Sverige är i desperat behov av ett cyberförsvar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Cyberattacker slår ut elförsörjningen i hela landet. Telefonnät, mobilnät och betalningssystem slutar att fungera. Panik utbryter bland befolkningen och inom en vecka börjar människor att svälta.

Handlingen i en ny amerikansk undergångsserie? Nej, bara Krigsvetenskapsakademiens bedömning av hur samhället kan drabbas vid en internationell kris.

Civilt försvar

Vitboken "Ett nytt totalförsvar" som presenterades i förra veckan är isande läsning. På ett 40-tal sidor redogör rapportförfattarna torrt och sakligt för hur sårbart Sverige har blivit.

Fram till 2000-talets början satsades motsvarande 4,3 miljarder kronor per år på sådant som skyddsmasker, krigssjukvård och livsmedelslager. Därefter avvecklades det civila försvaret. Den eviga freden var ju här.

Numera finns ingen planering för hur befolkningen ska skyddas i krig. Det byggs inga nya skyddsrum och de som finns besiktigas sällan. Räddningstjänsten har heller inte övat för att rädda människor i raserade hus. Därtill har beredskapslagren med olja och livsmedel för krigssituationer skrotats. Världens modernaste land är helt enkelt inte förberett för dåligt väder.

Att Sverige dras in i ett krig kan tyckas vara ett osannolikt scenario. Men situationen för civilbefolkningen kan snabbt bli outhärdlig även om inga konventionella vapen avlossas.

"Ett modernt välutvecklat samhälle som Sverige kan i princip fås att sluta fungera genom insatser som går under samlingsbegreppet hybridkrig och där 'cyberangrepp' utgör den nya och avgörande ingrediensen," skriver rapportförfattarna.

Ett nytt totalförsvar får alltså inte bara handla om sådant som konserver och skyddsrum. Ännu viktigare är att stärka Sveriges förmåga att stå emot cyberangrepp.

Trots att många kritiska samhällsfunktioner som kraftverk, elnät och telenät i dag kan styras via internet saknar Sverige ett civilt cyberförsvar. Andra länder har organisationer med flera tusen anställda för sitt cyberförsvar, konstaterar Krigsvetenskapsakademien. Det i kombination med ett närmast obefintligt säkerhetstänkande gör det svenska samhället till ett enkelt mål för stater eller organisationer som vill orsaka stor skada till liten risk och låg kostnad.

Cyberförsvar

I fjol vände trenden. I vårbudgeten 2017 avsattes 100 miljoner till det civila försvaret och inför nästa år satsas ytterligare en miljard kronor. Men den gamla sanningen - att det går snabbt att montera ned försvaret, men lång tid att återställa det - gäller även den civila delen. Rapportförfattarna räknar med att det kommer att ta minst 10-15 år att rusta upp totalförsvaret - även vid en "generös budgetbehandling".

Politikernas tidigare ryckighet i beslutsfattandet skapar också osäkerhet inför framtiden. Vad händer med anslagen den dag ämnet inte är lika "hett"?

Staten kan satsa hur många miljarder som helst på u-båtar och Jas-plan. Men om nätet står vidöppet för attacker är vi ändå skyddslösa. 


Läs också:

Lita på att staten inte kan ta hand om dig