Hur kommer historien att döma dagens HVB-hem?

För två år sedan dödades en 22-åring av en boende på det HVB-hem där hon arbetade i Mölndal. Nu har en 17-årig flicka blivit mördad på ett annat HVB-hem, vilket på nytt reser frågor om säkerheten.
Foto: HENRIK JANSSON / HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN
Barn som är i samhällets vård måste skyddas från våld och övergrepp.
Foto: SVEN LINDWALL

Våld, övergrepp och missförhållanden. Det är tydligt att alltför många av landets HVB-hem inte fungerar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

En 17-årig flicka har avlidit efter att ha blivit knivhuggen på ett HVB-boende i Trollhättan. En 14-årig flicka är misstänkt för brottet. Hans Lippens, polisens presstalesman, sa till Sveriges Radio att "den misstänkta flickan är överlämnad till sociala myndigheter".

Men båda flickorna var ju redan i de sociala myndigheternas vård. Det var därför de överhuvudtaget befann sig i samma rum – på ett boende med anställda på plats dygnet runt. Hur kunde det hända?

De barn och ungdomar som placeras på hem för vård och boende (HVB) är samhällets styvbarn. De har ofta våld och missbruk i familjen och psykisk ohälsa i journalen. De är oerhört utsatta. 

Våld vanligt på HVB-hem

Att bo på HVB-hem ska hjälpa dem att få livet på rätt köl. Men alltför ofta förekommer både våld och sexuella övergrepp på boendena. Förra sommaren beskrev vittnen i Sydsvenskan "systematiska övergrepp på barn" vid flera HVB-boenden i Malmö. Det handlade om gruppvåldtäkter av drogade flickor och nattpersonal som använde sin position för att tvinga till sig sex.

Även på hem med utbildad och kompetent personal kan hotfulla situationer uppstå. Kriminella gäng har satt i system att leja allt yngre pojkar för att begå allt grövre brott – så unga att de inte kan straffas. Efter sommarens våg av skjutningar i Malmö omhändertog socialtjänsten 12 underåriga – för att förhindra att de skulle bli mördare eller mördade. 

Ungdomar som har psykisk sjukdom, trauma eller är kriminellt belastade kan bevisligen utgöra en fara för både andra boende och personalen. För två år sedan dödades en 22-årig kvinna av en boende på det HVB-hem där hon arbetade i Mölndal. 

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister kommunernas socialtjänst i "väsentliga delar" när det gäller uppföljningen av placerade barn. En tredjedel av barnen har inte fått prata med socialtjänsten i enrum sedan de placerades, och hälften av barnen har inte fått sin vård omprövad varje halvår, som lagen kräver.

Välfärdsentreprenörer gör stora pengar

Under flyktingvågen 2015-16 svällde HVB-branschen snabbt: Fler än 1 300 HVB-hem startade enligt Konkurrensverket. Under en intensiv period öppnade så många som 50 nya boenden – i veckan. 

HVB-branschen lockade entreprenörer som ville göra snabba och stora pengar. Bara under 2015 köpte kommunerna HVB-platser av privata företag för 4 miljarder kronor. Kontrollen brast – socialtjänsten gick på knäna för att placera alla ensamkommande och hann helt enkelt inte med. 

Men det är bara en delförklaring, enligt IVO: "Bristande uppföljningar var vanligt förekommande även innan denna period". Det verkar vara ett systemfel.

Omhändertagna barn har länge blivit styvmoderligt behandlade av välfärdsstaten. År 2011 fick barn som hade vanvårdats i fosterhem mellan år 1920 och 1980 en ursäkt från staten. 

Nu har en 17-årig flicka har blivit mördad – medan hon var i samhällets vård. Hur kommer historien att döma dagens HVB-hem?


Läs också:

Brott och våld på SiS-hem, då vill Löfven förvärra läget 

Fotnot: I tv-spelaren ovan visas senaste avsnittet av ledarredaktionens tv-program Ledarsnack, denna gång gästar Gunnar Wetterberg för ett samtal om skogen, bränder och tillväxt.