Hot mot socialtjänsten är helt oacceptabelt

Tryggheten måste bevaras på landets socialkontor.
Foto: Lennart Rehnman

Den som jobbar i socialtjänsten ska kunna känna sig trygg på jobbet. Så är det inte i dag. Utvecklingen måste vändas.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Hot och våld har blivit vardag för många av Sveriges socialsekreterare. Rapporterna om deras utsatthet är numera ett återkommande inslag i nyheterna. 

Tidigare i veckan var det socialkontoret i Mönsterås som var i fokus. En person blev missnöjd med ett beslut, vilket ledde till att vederbörandes släkt och anhöriga tog sig in i lokalerna och uttalade dödshot mot de anställda. Dagen efter stationerades väktare på kontoret. På grund av hotbilden valde man att gå ett steg längre: nu har personalen temporärt flyttats till hemlig adress.

Ohållbar arbetssituation

Mer än var tredje socialsekreterare har utsatts för våld eller hot om våld. Så många som 70 procent har allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten.

Med tanke på arbetssituationen är det inte förvånande att socialsekreterare vill fly yrket. Många utsätts för hot och våld. Hög belastning kombineras med ständig underbemanning. Lönen är låg i förhållande till de tunga arbetsuppgifterna. En fjärdedel av de anställda lider av psykiska besvär till följd av jobbet. Det är hög personalomsättning. Chefer och kolleger byts ständigt ut, vilket också leder till ökad stress.

De usla arbetsvillkoren har på många håll bidragit till att skapa en verksamhet i sönderfall. Kvaliteten på beslut och utredningar blir lidande på grund av den tunga arbetsbördan. 

Svåra ärenden som borde hanteras av vana medarbetare ges i stället till nyutexaminerade socialsekreterare, utan att de får tillräckligt med stöd.

Som konsekvens sätts rättssäkerheten på undantag. Och det drabbar våra mest utsatta grupper, de som behöver samhällets hjälp allra mest.

Om Sverige ska ha en välfärdsstat värd namnet måste utvecklingen vändas. Arbetsvillkoren måste förbättras och flykten från socialtjänsten stoppas. 

Värna välfärdsstatens väktare 

Först och främst måste arbetsgivarna uppfylla en av sina mest grundläggande uppgifter: att skydda sina medarbetare.

I dag känner sig 30 procent inte trygga med att arbetsgivaren gör vad den kan för att förebygga hot och våld, enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR. Arbetsmiljöverket uppger också att det inte finns tillräckligt med beredskap för att kunna hantera hotfulla situationer.

Därför behöver samtliga socialkontor inrätta rutiner för hur man ska förebygga hot och våld, och hur man ska agera om det faktiskt skulle ske. När det sker incidenter ska de även polisanmälas. De får aldrig ses som en naturlig del av jobbet. 

Om det finns en hotbild mot medarbetare bör de få tillgång till personlarm. Fler socialkontor, särskilt de som ligger i områden som präglas av kriminalitet och oro, behöver utrustas med väktare för att säkra socialsekreterarnas trygghet. Det räcker inte att agera när skadan redan är skedd.

Det bör ses som ett minimikrav att socialsekreterare åtminstone får arbeta under trygga förhållanden. Att så inte är fallet på flera håll säger något om hur illa ställt det är inom socialtjänsten.


Läs också:

Stoppa flykten från välfärdens frontlinje

Låt det inte bli ett nytt Yara-fall 


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor.