Höj bidragen till dem som vänder hem

Morgan Johansson, S, borde höja återvändarbidragen.
Foto: Pelle T Nilsson/AOP-IBL

För tiotusentals asylsökande kommer den långa väntan på Migrationsverkets boenden att vara förgäves. Höjda bidrag till dem som väljer att återvända skulle vara en vinst för både dem och Sverige.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Migrationsverket sänker sin prognos för hur många som kommer att söka asyl i Sverige i år. Nu räknar verket med omkring 60 000 asylsökande. ID-kontrollerna, beskedet om strängare asyllagstiftning, gränshindren på Balkan och EU:s avtal med Turkiet har således haft effekt.

Det minskade trycket har dock fått flera politiker och debattörer att kräva mer generösa flyktingregler.

– Det här visar att vi egentligen inte alls skulle behöva införa den här stränga lagstiftningen, förklarade Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, i SVT.

Minnet är uppenbarligen kort. Så sent som i juli ifjol spådde Migrationsverket att 74 000 personer skulle söka sig till Sverige under 2015. Slutresultatet blev mer än dubbelt så högt: 160 000 asylsökande.

Lika svårbedömt är läget i dag. Turkiet hotar fortfarande med att riva upp avtalet med EU och börja släppa igenom flyktingar igen.


På torsdagen kom visserligen beskedet att det inte kommer att bli någon paus för ID-kontrollerna under två juliveckor som tidigare planerats. Det är bra. Men om EU:s yttre gräns rämnar på nytt är Sverige ändå i ett utsatt läge.

Migrationsminister Morgan Johansson, S, talar visserligen ofta om att Sverige har lagt sig på EU:s miniminivå i asylpolitiken. Men nya skrivningar i lagförslaget som öppnar för familjeåterförening och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd genom anställning gör att det knappast stämmer.

Migrationsverkets prognos för i år innebär dessutom att flyktingmottagandet fortsatt ligger på en historiskt hög nivå. Med 60 000 asylsökande skulle 2016 bli det fjärde största mottagningsåret i modern tid.

Det sker i ett läge där systemen redan är ansträngda. Över 140 000 asylsökande väntar fortfarande på besked om de får stanna eller inte, det är i nivå med invånarantalet i Sveriges sjätte största kommun. För många av dem kommer den minst årslånga väntan på trånga asylboenden dessutom att vara förgäves.


Norge bestämde nyligen att under sex veckor tillfälligt höja sitt återvändarbidrag. Även Sverige borde arbeta aktivt för att förmå fler asylsökande att återvända hem. Dagens återetableringsstöd skulle tillfälligt kunna höjas för dem som kom ifjol och möjligheten marknadsföras tydligare.

Det skulle vara en vinst både för Sverige och för personer i grupper som har liten chans att få stanna. För svensk del skulle trycket på de hårt ansträngda välfärdstjänsterna minska och Migrationsverkets kostnader för anläggningsboenden sjunka.

För den asylsökande skulle en slant för att kunna starta om livet i hemlandet göra att resan till Sverige inte varit helt förgäves.


Läs också:

Tappa inte krisinsikten i svensk flyktingpolitik


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.