Högtidstal räcker inte när Sveriges judar attackeras

Den vidriga attacken mot synagogan i Göteborg, liksom fredagens demonstration i Malmö med antisemitiska utfall, måste bli en tankeställare för Sverige.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Foto: CAROLINE LARSSON
Foto: JAN WIRIDEN / GT/EXPRESSEN
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Allt måste göras för att judiskt liv i Sverige ska kunna levas utan rädsla för attacker. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

En grupp judiska ungdomar tvingades fly ner i källaren från sin fest i församlingshemmet när maskerade män attackerade deras synagoga med molotovcocktails. 

Sverige, Göteborg, en lördagskväll i december 2017. 

Dagen innan, i fredags, hotades judar i samband med en propalestinsk demonstration i Malmö: "Vi vill ha vår frihet tillbaka och vi ska skjuta judarna", "Judarna ska komma ihåg att Muhammeds armé kommer att återvända". 

Statsminister Stefan Löfven har uttryckt sin upprördhet, som han ska och måste. Men när han i sitt pressmeddelande säger: "Det finns ingen plats för antisemitismen i vårt svenska samhälle", är det mest en matt besvärjelse. Det finns en plats, och mer än en plats, för antisemitism i Sverige. 

Den judiska minoriteten är föremål för all slags extremism: nazism, islamism, vänsterextremism. 

I september demonstrerade Nordiska motståndsrörelsen, NMR, i Göteborg under den judiska högtiden Jom Kippur. Det var ingen slump utan en del av en nazistisk strategi för att osäkra judiskt liv i Sverige. Nazisterna bar plakat med foton av svenska judar, med texten "Förbrytare". 

En av de utpekade var Emerich Roth, 93-årig Förintelseöverlevare.

Bättre samhällsorientering

Vid sidan av den rena extremismen påverkas judiskt liv i Sverige av stor invandring från länder där antisemitism mer eller mindre är normaliserad.  

Detta har svenska politiker inte gärna talat öppet om, av rädsla för att göda rasism eller av skräck för rasiststämpling. Men därmed har de bagatelliserat den rasism som svenska judar utsätts för. 

Kanske har denna logik börjat försvagas. I en ny intervju i Judisk krönika är Stefan Löfven ovanligt klarspråkig: "Vi ska inte blunda för att det kommit många människor hit från Mellanöstern, där antisemitismen är en utbredd uppfattning, nästan en del av ideologin. Vi måste bli ännu tydligare, våga prata mer om det. Även om muslimer är en utsatt grupp är det inte mera legitimt för dem att vara antisemiter."

Det är en god sammanfattning. Men det tydliga samtal som statsministern efterlyser behöver formaliseras. Under den samhällsorientering som nyanlända får måste det tydligt, utan grånyanser eller relativiseringar, inpräntas att Sverige är ett land där i synnerhet de mest utsatta minoriteterna - judar, shiamuslimer, homosexuella - har en oförytterlig rätt till tolerans.

Säkerheten är samhällets ansvar

Den importerade antisemitism från Mellanöstern som Löfven talar om, måste utmanas. Här har skolan en viktig uppgift. I Malmö ska 300 lärare utbildas för att motverka antisemitism och rasism. Det är ett utmärkt initiativ som behöver spridas. 

Men sådana initiativ ska inte hänga på att judiska församlingar kraftsamlar och organiserar. Kampen mot antisemitism är Sveriges ansvar, inte de förföljdas. 

Exilpalestinier och andra som är djupt engagerade i Mellanösternkonflikten har också ett stort ansvar när de anordnar manifestationer och liknande. De måste ta kraftfullt avstånd från minsta tecken på antisemitism.

Ansvaret för att skydda judiska institutioner, som synagogor, är samhällets. I en krönika på Expressens ledarsida skrev Naomi Abramowicz nyligen om sitt besök i synagogan i Malmö: om hur den skyddas av utbyggda trottoarer, väghinder, säkerhetsdörrar och övervakningskameror, om barnen som leker bakom skottsäkra glas på den judiska förskolan. 

Sådana säkerhetsarrangemang måste samhället ta notan för. Det ska inte behövas ideella krafter för att skydda en församling mot extremistiska pöblar med molotovcocktails.    


Läs också:

Skydda överlevarna mot nazisternas hot