Haveri, sade Annie Lööf, och röstade ja

Centerpartiet väljer att rösta ja till ett förslag som Annie Lööf kallar för ett haveri.
Foto: AKVELINA SMED/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk migrationspolitik har blivit ett moras, där rättsprinciper och konsekvenser väger lätt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Centerpartiets presskonferens på tisdagen om de ensamkommande var en besynnerlig tillställning. Annie Lööf riktade stenhård kritik mot regeringens förslag, som beskrevs som "illa utformat" och ett "haveri". Hon sade sig dela Lagrådets syn att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". 

Ändå väljer Centerpartiet att rösta ja till förslaget att låta en grupp unga vuxna utan asylskäl stanna. Det är en halsbrytande logik som torde vara obegriplig för alla utomstående. Centerpartiet skulle ha haft all tid i världen att påverka lagförslaget om man hade velat. 

Asylrättens principer sätts ur spel

Det haveri som Annie Lööf talar om är i själva verket Centerpartiets eget. Den förra tillfälliga gymnasielagen, som partiet också stödde, har lett till stora problem med att verkställa utvisningar. Den nya lagen kommer att få ännu mer orimliga konsekvenser. I stort sett varenda rättslig princip på området sätts ur spel:

Tidigare avslag i migrationsdomstolar ska upphävas för en utvald grupp, som ska få rättslig särbehandling. Krav på att kunna styrka sin identitet - eller i asylärenden åtminstone kunna göra den sannolik - kastas på sophögen. Längden på Migrationsverkets handläggningstid ska avgöra om det blir avslag eller bifall i stället för den sökandes individuella skäl.

Listan på absurditeter kan göras hur lång som helst. Ensamkommande utan asylskäl ges rätt till fyraåriga uppehållstillstånd. Det kan jämföras med asylsökande från krigets Syrien som endast får ettåriga tillstånd.

För att kvalificera sig för detta unika uppehållstillstånd räcker det att personen "har för avsikt att studera", inte att han verkligen gör det.

Ingen tar ansvaret för helheten

Svensk migrationspolitik har blivit ett moras. I höstas presenterade Riksrevisionen en granskning av 26 migrationspolitiska propositioner mellan år 2004 och 2016. Slutsatsen var att lag efter lag har stiftats på området utan analyser av vilka konsekvenserna skulle bli. 

Nu fogas ännu en lag till denna lista. Våra politiker tycks helt oförmögna att ta ansvar på detta politikområde.

Ena dagen hålls en presskonferens om behovet av skärpningar. Nästa dag hålls en presskonferens om behovet av lättnader och undantag.

Under tisdagen kallade Socialdemokraterna till pressträff för att presentera en "språkplikt". Den som inte lär sig svenska ska bland annat kunna bli av med sitt försörjningsstöd. Det är ett rimligt krav som påminner om Moderaternas utspel nyligen. 

Men helheten blir allt märkligare. Den som har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl ska alltså kunna bli av med sin försörjning om hon eller han struntar i SFI eller inte står till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt delar de rödgröna i såväl Stockholm som Malmö ut socialbidrag till papperslösa utan några motkrav alls. 

Principlösheten är snart den enda princip som återstår inom svensk migrationspolitik.


Läs också: Svidande kritik från Riksrevisionen efter flyktingkrisen