Håll Annie Lööf borta från näringslivspolitiken

Centerledaren Annie Lööf kan inte få nog av entreprenörskap. Det är okej, så länge företagsamheten inte går ut på att söka bidrag.
Foto: Annie Lööf/Instagram / Annie Lööf/Instagram
Statliga Inlandsinnovation äger 21 procent av rösterna i Grönklittgruppen som driver Orsa Björnpark.
Foto: SUVAD MRKONJIC / EXPRESSEN SUVAD MRKONJIC

Statliga bidrag för att företag ska växa gör i bästa fall varken från eller till. Det handlar om bortåt 30 miljarder om året som borde användas bättre.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Regeringen Löfven har städat lite slarvigt på ytan i den statliga röran av stöd till företag. Bland annat har investeringsfonden Inlandsinnovation, startad under Centerledaren Maud Olofssons tid som näringsminister, fått gå upp i nya Saminvest.

Innehaven säljs ut, ett efter ett. Men ännu är vi som medborgare delägare i Grönklittsgruppen som bland annat driver Orsa Björnpark, Tomteland och flera campingar.

Få politiker kan frånsvära sig ansvar för att de genom staten, landsting och kommunala bolag tror sig veta vilka företag som är värda att satsa på - med skattebetalarnas pengar. Men Centerpartiet är nog värst.

C bakom fiaskot Sjätte AP-fonden

Centern låg bakom den usla Sjätte AP-fonden som knappt fick någon tillväxt av pensionsmedlen alls när den köpte in sig i unga företag, i huvudsak sådana som snabbt kunde nås från kontoret i Göteborg. 

Centerpartister propagerade också kraftigt för att inrätta regionala kreditgarantiföreningar med statligt stöd. Få av dem finns kvar. Efterfrågan på de dyra lånen var liten men förlusterna jämförelsevis stora.

Trots att de finns gott om enskilda exempel på misslyckade statliga stödinsatser har politikerna inte dragit någon slutsats av dem. Skildringarna har avfärdats som anekdotisk evidens.

Högutbildade, lågproduktiva i bidragsbolag

Nu har det fristående institutet Ratio sammanfattat ett stort ett femårigt forskningsprojekt i boken "Innovationspolitik för tillväxt". Slutsatsen är att de bortåt 30 miljarder kronor som staten lägger på att förse företag med kapital är slöseri. Det ger varken tydligt positiva effekter i form sysselsättning eller tillväxt.

En av de femtio delstudierna visar att stöden - via Vinnova, för innovationer, Energimyndigheten och Tillväxtverket - till betydande del går till bidragsentreprenörer. Det handlar om företag som fått stöd för minst två projekt. De företagen kännetecknas av att ha högutbildade, högavlönade anställda och låg produktivitet. Det är en kass kombo om Sverige ska kunna fortsätta vara en välfärdsstat.

Nils Karlsson, professor i statsvetenskap och vd för Ratio, föreslår att staten i stället satsar på kompetens - att fler av högskoleplatserna inriktas på kunskaper som företagen behöver. 

Dessutom har näringslivet överlag mer nytta av sänkta skatter än av bidrag som dessutom kostar många arbetstimmar att söka. Bara undersysselsatta ordbajsare har  möjlighet att ägna sig åt sådant. 

Ett Vinnovastöd värt pengarna

Alldeles utan nytta är förstås inte de statliga stödpengarna. Ratio tackar särskilt Vinnova för "input" och finansiering av projektet som granskat innovationspolitik.

Det vore en välgärning om politiker i samtliga partier, och i synnerhet Centern, läste Ratios bok. Den är kort och lättläst. 

Minns att det är lika viktigt att bekämpa bidragsberoende hos företag som privatpersoner.


Läs också: Sverige är galet bidragsberoende

Centern sätter företagen framför demenssjukas väl