Gustav Juntti

Rödgröna gillar fakta - som passar dem själva

Miljöminister Karolina Skog (Mp) uppmanar till politiska beslut baserat på forskning. Ändå väljer hon och regeringen fakta efter eget tycke.
Foto: OLLE SPORRONG

När ministrar vill värna vetenskapens ställning låter det bra. Men det lär inte bota regeringens faktaresistens.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

I lördags anordnades demonstrationen March for Science, en manifestation för vetenskap och forskning. Initiativet startade i USA, men har spritt sig över hela världen. I fem svenska städer gick människor med plakat som läste "Kunskap är makt" och "Vetenskap inte dårskap".

Att välja fakta är populistiskt

"Populistiska krafter ifrågasätter forskningens resultat" och väljer det som "bättre passar in för egna syften" skrev miljöminister Karolina Skog (Mp) på DN Debatt samma dag som manifestationen. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), som själv deltog i marschen i Stockholm, stämde in i kritiken: Dessa tendenser finns "lite överallt", så det är viktigt att stå upp för vetenskapen.

Alltsammans låter himla bra. Men det är en sak att i teorin stå upp för forskningsbaserad politik och att i praktiken driva politik utifrån forskningen. 

Skogs eget parti svajar betänkligt när det kommer till att omsätta kunskap till politik. Mp kom till som en protest mot kärnkraften, och arbetar än i dag för en avveckling. Man vill att förnybar energi, exempelvis vattenkraft, ska ersätta reaktorerna. 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är dock kärnkraft en viktig komponent för att nå de globala utsläppsmålen. Den släpper inte ut mer än förnybart, och den är lika säker. Vattenkraft orsakar exempelvis fler dödsfall än kärnkraft. Sådan forskning talar Mp helst inte om.

En annan syn på forskning

Även inom drogpolitiken har forskningen fått stå tillbaka. Regeringens strategi ska "begränsa narkotikarelaterad dödlighet" och uppnå ett narkotikafritt samhälle. Men hur ser det ut i praktiken?

Enligt EU:s narkotikabyrå EMCDDA är den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige näst högst i EU. En missbrukare löper 30 gånger högre risk att dö i Sverige än i Portugal, som år 2001 avkriminaliserade allt eget bruk av droger. 

På flera sätt lyckades Portugal uppnå vad Sverige aldrig klarat av. Ett av Sveriges mått på en lyckad drogpolitik är antalet ungdomar som prövar cannabis. Portugal ligger på en av EU:s lägsta nivåer, långt under Sverige.

Även Kanada, Uruguay och ett gäng amerikanska delstater ska eller har legaliserat cannabis för att minska dödlighet och kriminalitet. Ändå svarade Socialdemokraterna i en enkät år 2015 att Sveriges drogpolitik har lyckats och bör ligga fast. Vilken forskning har Sverige tillgång till som andra länder inte läst?

Det finns fler områden där politiker inte bedriver evidensbaserad politik. Kostnadsanalyser av invandringspolitiken har i åratal konsekvent avfärdats. Regeringens nya livsmedelsstrategi kräver 30 procents ekologisk odling, vilket Mp menar är bra för miljö och hälsa. Enligt Livsmedelsverket är ekologiskt odlad mat vare sig nyttigare eller bättre än konventionellt odlad sådan.

Det nyfunna intresset för forskning framstår därför mest som ett vapen i kampen mot högerpopulismen, vilket innebär att man intar en lika instrumentell syn på kunskap som man säger sig vilja motverka. Det är inte särskilt klädsamt. 

Avfärdar man andra som icke trovärdiga populister med en skev syn på kunskap och fakta, bör man vara beredd att förklara skillnaden på deras och den egna faktaresistensen.


Läs mer: Landets universitet är inte trygga rum 

Marknaden kommer mosa Trumps stinkande dröm 

Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor