Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gustav Juntti

Förorterna behöver mer Wienerfeminism

Husbys tunnelbanestation. Här upplever många kvinnor att de övervakas av män på närliggande caféer.
Foto: OLLE SPORRONG
Alliansföreträdare på besök i Husby. Alla ska få röra sig fritt i området.
Foto: OLLE SPORRONG

Kvinnors upplevda otrygghet ska bekämpas. Lösningen måste dock vara mer genomtänkt än spontana kulturprojekt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Stockholmsförorten Husby ska bli landets första bostadsområde med feministisk stadsplanering, rapporterar SVT Stockholm (30/3). Områdets kvinnor upplever att torgets café domineras av stirrande män och det skapar otrygghet, enligt bostadsbolaget Svenska Bostäder.

Därför ska centrum designas om. Gatubelysningen ska förbättras och torget ska få mer konst. Caféet ska flyttas och ett mat- och kulturtorg ska öppna för att ge utrymme åt kvinnorna. Tanken är god: kvinnor ska ha samma rätt till trygghet som män, var de än bor. Det är lösningarna som lämnar en del övrigt att önska.

Genom att flytta på caféet försämras männens spaningsmöjligheter, resonerar Svenska Bostäder. Men om tanken var att förhindra oönskade blickar, varför lägga det bredvid det nya mat- och kulturtorget? Då kan väl övervakarna slå sig ner mittemot? Eller ska där inte finnas några sittplatser åt män? Resonemangets regnbågsnyanser är svårtydda.

Feminism och företag funkar

Den feministiska stadsplaneringens syn på företag är också konstig. Svenska Bostäder vill stimulera kvinnligt entreprenörskap. Caféägarna säger rakt ut att det får ett sämre läge efter flytten - alltså sämre företagsvillkor i feminismens namn. Det ena måste inte utesluta det andra.

För att inte tala om projektets undertoner av flåspatos och fördomar. Har Husbys kvinnor problem med konservativa moralpoliser? Då bereder vi plats åt lite statyer och exotiska fruktstånd mot intoleransen. Här gubbar, ta en frukt och softa ner.

Ursäkta min franska, men det är så förutsägbart: dräm till med lite kultur så blir det Kum bah yah. Men jämställdhet uppnås inte av att bostadsbolaget får lite Fi-feeling. Och till "alla-goda-krafter-behövs"-invändningen har jag följande budskap: det är sant, alla ska bidra till mäns och kvinnors lika villkor. 

Lär av Österrike

Det förbjuder inte en mer systematisk ansats till problemet. Ska något göras, gör det resolut och genomtänkt. Mitt förslag är enkelt. Börja med en studieresa till Wiens stadskontor.

Stadsplanerare i Österrikes huvudstad har i drygt tjugo år arbetat med jämställd stadsplanering. En hel division experter kartlägger systematiskt kvinnors och mäns rörelsemönster och behov. Arbetet följer en tydlig struktur. Först studeras användandet av allmänna ytor, så att lösningar väger in olika behov. Sen inleds projektet, med högre chans för träffsäkerhet. 

Ett konkret exempel är så kallade tjejparkeringar. Undersökningar visade att varannan kvinna kände obehag inför att parkera själva i stadens p-garage. Därför skapades särskilt upplysta p-platser med kameraövervakning och närhet till nödutgångar. 

Två andra är trottoarbreddning för ökad framkomlighet med barnvagnar, och gröna småparker på innergårdar för att förenkla kvinnors samvaro med barn. Mer än 60 olika projekt har genomförts i staden, med stora förbättringar av kvinnors tillgång till det offentliga rummet.

Om det konservativa Österrike kan, då borde även Sverige kunna erbjuda kvinnor en mer trygg offentlighet. I den bästa av världar skulle kvinnor kunna röra sig fritt var och när de önskar. Men när kvinnor inte upplever det, ekar jämställdhetsidealen lika tomma som alla Svealands parkeringsgarage.

Då kan inte kultursatsningar allena vara svaret. För att hålla det offentliga rummet öppet för alla behövs mer pragmatisk Wienerfeminism.