Gunnar Wetterberg

Ingenjörer är vårt bästa hopp mot klimathotet

Ingenjörer byggde välfärdens infrastruktur - nu kan de hjälpa oss undan - och med - ett varmare klimat, skriver Gunnar Wetterberg.
Foto: AP NASA
Ingenjörsvetenskapsakademien fyller hundra jämt.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA

Det var ingenjörerna som förlöste det moderna Sverige. Nu hänger mycket av världens framtid på dem.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

I förra veckan firade Ingenjörsvetenskapsakademien sina första 100 år. IVA är ett barn av sin tid. Den grundades av tekniker som ville ställa ingenjörskonsten på vetenskaplig grund. Den bars fram av sin tids största projekt: elektrifieringen av Sverige. 

Elektrotekniker och vattenbyggare spred ljus i folkhemmet och lade samtidigt grunden för ASEA och andra snilleindustrier.

Sekelskiftets ingenjörer stod inte bara för de nya uppfinningarna på industrins område, utan byggde också välfärdens infrastruktur. 

Vattenbyggaren Johan Gustaf Richert skapade konstgjort grundvatten genom att leda ytvatten från älven genom sandbäddar, när Göteborgs naturliga vattentäkter inte förslog. Sigfrid Edström elektrifierade samma stads spårvägar, innan Marcus Wallenberg sr värvade honom för att rädda ASEA. 

Klas Sondén blev kloakernas hjälte, när avloppssystemen lade flera år till svenskarnas medellivslängd.

Ett par dagar tidigare hade jag varit hos ett annat tekniskt födelsedagsbarn. NetGroup Engineering i Göteborg fyllde 20 år. Strax före millennieskiftet gick 14 ingenjörsbyråer samman i ett gemensamt konsultbolag, som i dag har omkring 1 400 medarbetare.

Från know-why till know-how

NetGroup speglar vad ingenjörskonsten i dag har blivit. Nischade konsulter hjälper bilindustrin att ta fram de bilar som ska lösa framtidens transportproblem. När bolagen visar upp sig på födelsedagen finns det allt från lekfulla uppfinnarjockar som konstruerat enhjulingar som lär sig själva att cykla med AI, till bolag med hundratals medarbetare som specialiserar sig på beräkningar eller på matematisk statistik.

Ytterligheterna tar fasta på det som bar fram IVA:s grundande. Den artificiella intelligensens enhjuling står för hur ingenjörerna gör praktik av vetenskapen – från forskarnas know-why till ingenjörernas know-how, som någon uttryckt det. 

Beräkningsingenjörerna och de matematiska statistikerna står för ingenjörskonstens precision, förmågan att mäta och att nå de exakta toleranserna, som behövs för att maskinerna inte ska kärva ihop.

Från de Laval och Polhem till NetGroup

I mina skolböcker fanns det en hel del romantik kring de stora uppfinnarna – Gustaf de Laval med separatorn, Gustaf Dalén med fyrarna, som blev blind när han experimenterade med acetylen, för att inte tala om Polhem med slussar, klockor och andra finurligheter.

Men NetGroup ger en sannare bild av vad ingenjörerna står för i dag. Det är många teknikers samarbete och ihärdiga arbete som gör idéerna användbara. Klimatförändringarna, arbetet med att ersätta de fossila materialen, uppgiften att ge tio miljarder människor ett drägligt liv – allt detta kommer att kräva många kluriga ingenjörsinsatser. 

20-årskalaset i Göteborg var löftesrikt i flera andra avseenden. Det ägde rum på GöteborgsOperan, på temat Culture meets Engineering – en påminnelse om att en del av 1800- och 1900-talets tekniska framsteg fick förödande följder, när de inte mötte etiskt och humanistiskt mothugg.

Och på kalaset fanns också de många kvinnliga ingenjörerna, de som ännu inte fanns när IVA grundades ‒ men nu kan ingenjörskonsten dra på minst dubbelt så mycket klokskap och uppfinningsrikedom som för 100 år sedan!