Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gunnar Wetterberg

Han är rätt man att reformera Sverige

Nationalekonomen John Hassler borde få i uppgift att genomföra en stor undersökning av det svenska samhället, ekonomin och reformbehoven.
Foto: / © PETER NERSTRÖM

Stagnationen i svensk politik riskerar att fördjupas efter valet. Partierna behöver en Hasslerkommission för att hitta en reformkonsensus.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Alla säger att Jeppe super, men ingen gör något åt det. Vi har haft två valperioder med minoritetsregeringar som förlamats av Sverigedemokraterna och den hårda blockpolitiken. Inför en tredje eländesperiod talar alla partier om vikten av breda lösningar, men mycket lite blir gjort. 

Regeringen sträcker ut händer men kan inte avstå från tjuvnyp, Elisabeth Svantesson försöker göra politik av de nödvändiga etableringsjobben, Jan Björklund kan inte förmå sig att bejaka den nödvändiga regionaliseringen av gymnasieskolan – det är ingen hejd på bedrövelserna. 

Ny Lindbeckkommission

Läget är obehagligt likt hur det var för 30 år sedan. Ekonomin går som tåget, men produktiviteten är låg och de strukturella bekymren har hopat sig. Fastighetspriserna har rusat – den gången på kommersiella fastigheter, nu för bostäder. Då utlöstes spänningarna i en väldig skräll, och sedan kom reformerna. Varför inte vända på kuttingen?

På 1990-talet artikulerades många av reformförslagen av Lindbeckkommissionen. Häromdagen talade John Hassler på ESO-seminariet om ekonomisk politik på Rosenbad. Då slog det mig: här har vi näste kommissionär.

Hassler utvecklade de resonemang som han tidigare framfört i Dagens Industri. Tvärtemot den gängse ekonomiska optimismen pekade han på oroande siffror. Tillväxten per capita 2008‒2021 riskerar att ligga under stagnationsåren på 1970-talet. 

Samtidigt som det är viktigt att slå vakt om jämlikheten och tilliten i det svenska samhället pockar en rad områden på rejäla reformer. Hassler nämner skattesystemet, utbildningen, bostadsmarknaden och integrationen. Listan kan göras längre – miljöfrågorna och infrastrukturen hör också till de komplex som behöver en ordentlig genomlysning. 

Stort reformbehov

Assar Lindbeck står inte bara för en framstående vetenskaplig gärning, utan har också tagit ett stort ansvar för att utmana politiken med skarpa analyser. Nationalekonomer har inte alltid rätt, men de kan ofta hjälpa till med att lyfta fram och belysa viktiga val. John Hassler närmar sig helheterna på ett sätt som påminner om Lindbeck. I sitt anförande gick han från analys av tillväxtfrågorna, över samspelet mellan finans- och penningpolitik, till en diskussion om vilka reformer den svenska ekonomin behöver.

Det är detta svensk politik kommer att behöva till hösten och därefter, praktiskt taget oavsett vilken valutgången blir. Därför borde regeringen redan nu be John Hassler och några av hans kolleger från andra områden – juridik, sociologi, miljö? – att genomföra en stor undersökning av det svenska samhället, ekonomin och reformbehoven.

Till en sådan kommission borde alla de politiska partiernas ekonomisk-politiska företrädare knytas som parlamentarisk referensgrupp. Genom att delta i landets mest kvalificerade seminarium om struktur- och framtidsfrågor borde kommissionens arbete kunna lägga grunden för en samsyn om de viktigaste reformbehoven. Då blir frågan om vem som ska regera med vem inte lika dramatisk, om man kan komma överens över blockgränserna utan att sitta i Rosenbad tillsammans.


Fotnot: I tv-spelaren ovan visas det senaste avsnittet av tv-programmet Ledarsnack, denna gång om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige med socialantropologen Aje Carlbom. 


Läs också:

Ekonomins åldringar är förvånansvärt krya