Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Gunnar Wetterberg

Gör upp med S om integrationen

Misstron mot integrationspolitiken kräver ett stort omtag.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Alliansens försök med MP var begripligt. Integrationen skulle fredas från SD:s vågmästarroll. Men målet måste vara större än så. Invandringen måste återfå sin legitimitet bland befolkningen.

I det perspektivet räcker inte uppgörelsen med MP.

Invandringen av so ma li er och vården av papperslösa är viktiga symbolfrågor, men det som bekymrar många människor är problemen på arbetsmarknaden, i skolan, med social försäkringarna.

Det räcker inte med artiklar om allt gott invandringen kan föra med sig för att skingra de mörka stämningarna.

Problemen med legitimiteten ligger i integrationens betydelse för de stora strukturfrågorna.

Att statsministern fick skäll när han jämförde arbetslösheten för " etniskt födda svens kar" med invandrare är bedrövligt.

Det räcker inte med allmänna stimulanser, när arbetslösheten är så hög bland de nyanlända. Problemen måste få nämnas, om vi ska kunna hantera dem.

 

Skolans resultat är det andra stora problemet. De framtida hoten låter sig redan anas i de mest segregerade invandrarstadsdelarna. Om nyanlända tonåringar bara får något eller ett par års skola kommer den strukturella arbetslösheten att drabba även dem.

 

Den tredje svårigheten är när invandringen möter socialförsäkringarna. De som kommit hit sent i livet riskerar mycket låga pensioner. De som kommit med många barn hamnar i föräldraförsäkringen under flera år, långt bort från arbetsmarknaden.

 

Det fjärde bekymret är oron i förorterna. Det är inte acceptabelt att brandkåren möts med sten.

Det är lätt att skylla på de senaste årtiondenas invandring. Det var ett misstag att tvärbromsa arbetskraftsinvandringen, det blev fel i mottagandet av dem som kom med "flyktingliknande skäl".

Kanske är vi på väg mot en klokare ordning, men problemen för dem som redan kommit måste mötas här och nu.

 

Frågorna är så stora att regeringen måste söka samförstånd med (S).

Socialdemokratin måste ta ansvar för en av våra mest laddade frågor.

Några beståndsdelar i en överenskommelse skulle kunna vara:

PLUSJOBBEN: Inrätta riktiga jobb till a-kassenivå i den offentliga sektorn och erbjud dem till alla långtidsarbetslösa.

Den som tackar nej har förverkat sin rätt till ersättning. Jobben ska inte bara vara till för invandrare, men kommer att bli särskilt viktiga för dem.

Riktiga jobb ger referenser, referenser är trampolinen in på arbetsmarknaden.

SKOLAN: Ompröva skolpengs- och etableringsreglerna, så att kommunerna kan satsa kraftigt på de invandrartäta skolorna.

Inrätta välbetalda speciallärartjänster för att snabbt hjälpa nyanlända tonåringar in i skolan och Sverige.

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN: Gör om reglerna så att alla föräldrar - oavsett när de kommit till Sverige - måste ta ut minst sex månader första året och sex månader det andra.

Som förmynderi är det överkomligt, eftersom det är så alla ändå gör.

Inte konstigare än att vi krävde 40 års bosättning för folkpension i samband med EU/EES-inträdet!

ORDNINGSMAKTEN: Ge rättsväsendet de resurser som behövs för att återställa och bevara lugnet i utsatta områden.