Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gratis vård är ett hot mot de som är sjuka

Sjukvård utan avgift leder till överkonsumtion. Det tjänar ingen på.

Foto: Robin Aron

Inom sjukvården är personalen en begränsande faktor.

Nästa år blir sjukvården gratis för alla över 84 år i Stockholms landsting. Det är ingenting att hurra för - ens för länets grå pantrar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Om man har lyckan att leva länge, kommer krämporna. Har man då en mager plånbok kan det bli dyrbart. Och självklart ska avgiftssystem vara riggade så att alla svenskar har råd med den sjukvård de behöver. Men gratis vård – som S, SD, MP och V har drivit igenom för 85-plussare i Stockholm – är en dålig idé.

Förutom intäktsbortfallet, riskerar man överkonsumtion: en nyttighet som inte kostar något utnyttjas mer. Det betraktas i andra sammanhang som självklart. Regeringen inför gratis inträde på statliga museer – för att folk ska gå mer på museum. Aktivister förespråkar gratis kollektivtrafik – och hoppas locka miljöförstörande bilister till buss och spårvagn.

Det vore mycket märkligt om detta inte skulle gälla för sjukvård. De ökade förväntningarnas missnöje har gjort svenskar av i dag till alltmer krävande konsumenter av välfärdstjänster.

Men ju fler som lockas av gratis, desto större blir trängseln. På ett museum eller i en buss märks trängseln rent fysiskt. Vad gäller sjukvården är även personalen en begränsande faktor. Sjukvården tampas sedan länge med rekryteringsproblem som ibland leder till att vårdavdelningar måste stängas. Personal slutar på grund av stress eller blir långtidssjukskriven. Ohälsan bland arbetstagare i vård och omsorg är stor och trenden är oroande; sjuksköterskors ohälsa ökade med 8-14 procent mellan 2012 och 2014, enligt Försäkringskassan.

Inte lär stressen minska om patienterna blir fler.

Dessutom; nu är det den nätta kullen 30-talister som börjar svinga sig över 85-årsgränsen. Sedan kommer megagenerationen 40-talisterna, där många kommer att ha det mycket bra ställt. Ska avgifter då återinföras? Tror någon på allvar att Generation Rolling Stones skulle gå med på något sådant?

Gratis är populärt bland de rödgröna. I vårändringspropositionen aviserar regeringen två reformer: gratis receptbelagda mediciner till alla under 18 år och gratis glasögon till unga i skolåldern.

Medicinreformen hotar att leda till överkonsumtion. Särskilt olyckligt vore det om förskrivningen av antibiotika ökade; resistenta bakterier är ett av de största hot som finns mot folkhälsan. Vad gäller glasögon; självklart ska alla barn kunna se ordentligt. Har familjen inte råd måste det offentliga träda in. Men den välbeställda medel- och överklassen har ju självklart råd med brillor.

Egentligen är ingenting av det som kallas gratis – gratis. När intäkter går förlorade måste politikerna nypa åt någon annanstans. Inte heller i Sverige finns det några gratisluncher.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!