Gratis sjukvård
en lättfärdig idé

Påputtad av Vänsterpartiet fortsätter regeringen Löfven sin satsning på "gratis" välfärdstjänster för olika grupper.
Foto: Jens L'Estrade

Regeringens gratisreformer är en tanklös flört med medelklassen.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Nytt år brukar betyda nya lagar och regler och 2017 är inget undantag. Påputtad av Vänsterpartiet fortsätter regeringen Löfven sin satsning på "gratis" välfärdstjänster för olika grupper.

Från och med i dag kan alla som är 85 år eller äldre gå till vårdcentralen eller husläkaren utan att det kostar dem ett öre.

Regeringen pekar på stora fördelar. Om äldre uppsöker vård i tid i stället för att dra sig, av ekonomiska skäl, kan ett senare besök på akuten förebyggas, har man hävdat. Det sparar pengar och avlastar de tungt prövade akuterna.

En sådan effekt kan inte avfärdas. Men det finns många problem med en lag av detta slag.


...Och sedan kommer 40-talisterna

När en människa har nått den aktningsvärda åldern av 85 år kan hälsan börja vackla ordentligt. Man kan ha många goda skäl att uppsöka vård. Men för den här gruppen, precis som för andra, riskerar "gratis" att leda till överkonsumtion. Det vill säga, man börjar noja över en prick på armen som bara är en gammal leverfläck eller ett blåmärke.

Men om vården är gratis finns det ju ingen som helst vits med att inte boka en tid - även om man är ganska säker på att det inte är någon fara.

Överkonsumtion av vård är inte precis vad den hårt prövade sjukvården behöver.

Och hur utvecklar sig effekterna av denna reform över tid, måntro? I dag är det 30-talisterna som hoppar över 84-årsskranket. Det är en liten rännil till kull. Sedan kommer 40-talisterna. Det är en legendariskt stor kull.

Skulle 40-talisterna sitta still i båten om politikerna plötsligt ville avgiftsbelägga det som varit gratis därför att kostnaderna drar i väg på ett sätt som de ansvariga inte kunde - eller ville - förutse? Knappast. Inget parti med självbevarelsedrift vill bli ovän med ett växande, högeligen röstbenäget, pensionärskollektiv.

Troligare är att partier blir sugna på att gå till val på att utvidga gratisreformen, exempelvis genom att sänka åldersgränsen.


Medelklassen har råd med välfärd

Det här är som sagt inte den enda gratissatsningen från denna regering. Glasögon och mediciner är sedan några år gratis för barn. Nu blir preventivmedel, som p-piller, gratis upp till 21 år. Den avgiftsfria tandvården för unga förlängs och ska utvidgas.

Gratisreformerna motiveras ofta med att somliga har svag ekonomi. Det stämmer förstås. Men den stora medelklassen har det utmärkt bra.

Pensionärer med bra pension har råd att betala doktorn upp till högkostnadsskyddet. Den Thailandssemestrande medelklassen har råd med mediciner och glasögon till sina barn.

Ett riktat stöd till dem som inte har råd med det viktigaste är en långt bättre väg att gå.

Och gratisreformer är förstås inte gratis. Notan tas av det offentliga, som drar in på kostnaderna någon annanstans i välfärdspusslet. När resurserna tryter, höjer man kommunal- och/eller landstingsskatten. Det är platta skatter som drabbar dem med minst marginaler mest.

"Gratis till alla" är omfördelningspolitik uppåt väggarna.


Läs också:

Gratis är dyrt

Gratis är fel medicin för äldre, Sjöstedt


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor.