Gratis kollektivtrafik är ett uruselt förslag

Leif Pagrotsky föreslår avgiftsfri kollektivtrafik.
Foto: Lisa Mattisson

Höj biljettpriset kraftigt – eller slopa avgifterna helt och hållet. Debatten om kollektivtrafiken fastnar ofta i extremerna. Men frågan förtjänar bättre.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I helgen blev det känt att det borgerliga styret i Stockholms läns landsting vill höja priset på månadskort med 110 kronor till 900 kronor. Bara två dagar senare föreslog Leif Pagrotsky, tidigare socialdemokratiskt statsråd, i stället helt avgiftsfria resor.

Prishöjningen på SL-kortet riskerar att få skadliga effekter – speciellt som priset har höjts med 50 procent på åtta år. Det innebär att det lönar sig mindre att ta ett långväga jobb – effekten är dessutom störst för den med lägst lön. Det högre priset kan också öka segregationen. Stockholm är en gles stad, Tensta ligger 13 kilometer från Sergels torg.

Som om det inte vore nog planerar SL även för färre turer och för uppskjutna investeringar. I en tid när Stockholm växer kraftigt och fler skulle behöva byta bil mot buss av rena utrymmesskäl är utvecklingen på väg åt helt fel håll.

Leif Pagrotskys motförslag framstår som förförande enkelt. Slopa avgifterna i kollektivtrafiken helt. Intäktsbortfallet täcks i stället med höjd skatt och arbetsgivaravgift samt en ny skatt på kommersiella lokaler i innerstaden.

Pagrotskys förslag skulle säkert leda till en kraftig ökning av resandet. Det är dock främst en vinst för samhället om det är resenärer som ställt bilen. Om innerstadsbon i stället ratar cykeln eller promenaden är effekten för både miljön och samhällsekonomin negativ. Därför finns det en poäng utöver intäkterna med att kollektivtrafiken kostar en slant.

Pagrotsky underskattar också de trängselproblem hans förslag skulle medföra.

"Det värsta som kan hända är att fler börjar åka kollektivt, men då har vi en miljard kronor över som kan användas till fler turer och bättre service", hävdar han.

Men redan i dag slår delar av tunnelbanenätet i kapacitetstaket i rusningstid. Med gratis kollektivtrafik skulle det förmodligen krävas kölapp till t-banan. Att öka kapaciteten skulle ta lång tid, kosta långt mer än Pagrotskys miljard och lär dessutom stjäla resurser från viktigare utbyggnadsprojektet.

Frågan är inte svart-vit. Priset på SL-kortet har visserligen höjts med 300 kronor sedan 2007. Men stockholmarna har också fått fler turer, mer spårväg och nyare fordon för pengarna. I längden kan dock inte priset för kollektivtrafiken fortsätta att öka mycket snabbare än övriga priser.

Politikerna måste få kontroll över kostnadsutvecklingen – och lära sig att prioritera.

När trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons, M, nu tvår sina händer över utvecklingen får man därför inte glömma att han tackade nej till 23 friska miljarder kronor efter valet. Så mycket skulle ha tillfallit kollektivtrafiken om han sagt nej till Förbifart Stockholm.

Men den högst ansvarige för kollektivtrafiken i Stockholm prioriterade bilen.


Läs också:

Nolltaxa kostar mer än det smakar