Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gör som Norge, utred invandringen

Etableringsminister Ylva Johansson (S) behöver all hjälp hon kan få. Hon borde tillsätta en utredning som tänker fritt om vad som krävs för att nyanlända ska få jobb.
Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT

Ylva Johansson (S) börjar låta uppgiven. Hon skulle behöva råd från fritänkande experter om hur nyanlända ska få jobb.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I Norge har en statlig utredning räknat på kostnaden för flyktinginvandringen. Med nuvarande låga sysselsättningsgrad och lika rätt till välfärdssystem för nyanlända som för infödda innebär det en påfrestning på statskassan. 

Utredningsordförande, professor Grete Brochmann, menar att fortsatt relativ hög invandring av lågutbildade kan leda till att tilliten människor emellan och till välfärdssystemen minskar. I alla fall om inte en större andel av de utomeuropeiska invandrarna arbetar, och arbetar fler år.

Svenska politiker skulle också behöva en sådan långtidsanalys. Att som nu säga ojsan, varje gång det kommer ny statistik om den ständigt ökande andelen arbetslösa bland utlandsfödda håller inte.

Etableringsminister Ylva Johansson (S) citerar Angela Merkel i en DN-intervju om möjligheten att ordna jobb, utbildning och bostäder åt de nyanlända: "Jag skulle inte våga säga i dag om vi klarar det bra, men jag skulle säga att vi klarar det".

Närmre att säga att det går åt skogen har väl inte en S-minister varit - i offentligheten.

Regeringen harvar på med snabbspåren som gått i stå, med språkundervisning som pajar när klasser fylls på med nya elever var och varannan vecka. Snart kommer ett förslag om utbildningsplikt. 

Pliktskola för omotiverade är bortkastade pengar

Ylva Johansson konstaterar att bara 3 procent av de lågutbildade som lämnar etableringsuppdraget går vidare till studier. Och säger "det är en åt helvete för liten lösning i dag."

Med utbildningsplikt kan man nå nästan 100 procent. Men att tvinga omotiverade vuxna till skolbänken är inget givet succérecept. Däremot blir det dyrt.

Att tillsätta en utredning låter föga handlingskraftigt. Men förslag från fritt tänkande nationalekonomer och samhällsvetare är av nöden.

Regeringen - och oppositionspartierna - behöver hjälp med att fundera på hur ingångslönerna i Sverige kan sänkas så att också människor med låg produktivitet kan hitta ett arbete.

Det behövs förslag om hur skattesystem, lönebidrag och försörjningsstöd kan göras om så att det uppstår enkla jobb som det lönar sig för de nyanlända att ta. Och behålla. 

Ju fler förslag, på ju fler områden desto bättre. För det redan stora gapet i sysselsättning mellan infödda och flyktinginvandrare ökar dag för dag. Den skillnaden i livsvillkor ökar spänningen i samhället och minskar tilliten.

Svenska politiker har tagit itu med svåra problem förr. Med pensionsreformen gjorde man det i god tid. Under den ekonomiska krisen på 1990-talet blev det akuta ingrepp. 

En del av krispolitiken hämtades ur Lindbeckkommissionens 113 rekommendationer. I dag behövs en förslagslista för hur nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden.

Det är bara för Ylva Johansson att skriva utredningsdirektiv och utse ledamöter som Laura Hartman, Lars Calmfors och John Hassler. För det står en ko på isen igen.


Läs även: Löfven borde akta sig för alternativa fakta 

Och varför inte: Äntligen slutar LO dra rasistkortet