Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gör som Danmark och skicka fångar utomlands

Danmark ska hyra 300 fängelseplatser i Kosovo.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Danmark lider också av brist på fängelseplatser.
Foto: Colourbox

Danmark ska skicka utländska interner till Kosovo.

Det borde Sverige också göra.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Svenska fängelser är sprängfyllda. För närvarande är beläggningsgraden svindlande 114 procent! Men trots att Kriminalvården har skapat tillfälliga platser genom att ställa upp baracker, montera våningssängar och göra om besöksrum till celler fortsätter köerna att växa. 

Under lång tid behövde fängelsedömda inställa sig vid en anstalt inom 50 dagar från lagakraftvunnen dom. Men gränsen har höjts till 100 dagar på grund av platsbristen.

Överbeläggningen leder inte bara till ökade ordningsstörningar på anstalterna och sämre förutsättningar för rehabilitering. De långa ledtiderna gör också att dömda brottslingar kan begå nya allvarliga brott i väntan på att låsas in; det gällde exempelvis en av gärningsmännen vid den tortyrliknande misshandeln på Solna kyrkogård år 2020.

Någon lättnad är inte i sikte. Tvärtom. Vid årsskiftet slopades straffrabatten för unga mellan 18 och 20 år som begått allvarliga brott. Kriminalvården räknar med att det kommer att leda till att 350 fler unga kommer att sitta i fängelse 2024 jämfört med i dag. 

Kriminalvården planerar att bygga helt nya anstalter i Trelleborg och Kalmar. Men med överklaganden och upphandlingar kommer det att ta lång tid innan de kan tas i bruk.

För att mildra bristen borde Sverige snegla på våra grannländer.

Måtte det få genomslag även i domstolarna.

Även Danmark plågas av en brist på fängelseplatser. Men på onsdagen blev det känt att justitieminister Nick Hækkerup, S, tecknat ett avtal med sin motsvarighet i Kosovo om 300 platser för interner som har dömts till utvisning från Danmark. Avtalet behöver godkännas av parlamenten i de båda länderna innan de träder i kraft.

Tanken är att bygga om fängelset i Gjilan i sydöstra Kosovo så att det anpassas till dansk standard. Förhoppningen är att det praktiska kan vara klart redan 2023.

Förutom att ge fler platser skulle ett avtal med Kosovo kunna sänka kostnaderna.

I Sverige kostar en plats mer än 3 000 kronor per dygn, det är högre än i alla europeiska länder utom San Marino. En viktig förklaring är den höga ambitionen att rehabilitera dömda. Det är i grunden rätt tänkt. Men nästan en tredjedel av internerna saknar svenskt medborgarskap och det finns ingen anledning att satsa stora pengar på att återintegrera dem som har dömts till utvisning. 

Ett alternativ – eller ett komplement – skulle kunna vara att enligt norsk modell inrätta billigare specialfängelser för dem som ska lämna landet efter straffet.

Men det kräver förstås att fler utlänningar döms till utvisning. I augusti träder lagändringar i kraft som är tänkt att göra det möjligt.

Måtte det få genomslag även i domstolarna.