Ge de afghanska tolkarna asyl i Sverige

Rätt till skydd. De afghanska tolkarna har tagit stora personliga risker för Sveriges räkning. Att överge dem utan någon tanke på hotbilden är oanständigt. Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Efter två månaders sjukskrivning för överansträngning är ÖB Sverker Göranson tillbaka i tjänst. Det är mycket som måste framstå som besynnerligt för omvärlden med det svenska försvaret. Förra sommaren gick vår ÖB ut och sade att vi kanske måste avveckla en hel försvarsgren, såsom marinen. Därefter kungjorde samma ÖB öppet att Sverige bara klarar att försvara oss i högst en vecka. Sedan blev han sjukskriven.

Det är inte utan att man undrar hur utländska militärattachéer rapporterar hem om dessa händelser. Försvarsmakten uppträder som om de främsta hotbilderna utgörs av försvarsministern och finansministern.

En strid som Sverker Göranson dock bör fortsätta är den om de afghanska tolkarnas rätt till skydd i Sverige. För några veckor sedan lämnade försvarsmakten över sin bedömning av tolkarnas säkerhetssituation till regeringen och i går reste ÖB kravet att regeringen ska skapa ett asylprogram för dem.

Det är ett självklart krav. De afghanska tolkarna har tagit stora personliga risker för Sveriges räkning och två har till och med pliktat med sina liv. Utan deras språkkunskaper och lokalkännedom skulle vår Afghanistaninsats inte ha varit möjlig. Att bara överge dem utan någon tanke på hotbilden när den insatsen avvecklas nästa år är oanständigt. Allt talar för att talibanerna kommer att utkräva en skoningslös hämnd på alla som har sympatiserat med den Natoledda Isafinsatsen om de ges tillfälle.

Flera andra länder, däribland USA, Tyskland och Norge, ger sina tolkar asyl. Men den svenska regeringen har hittills varit kallsinnig. Migrationsminister Tobias Billström (M) har låtit som om kravet är ohemult och implicerar en stötande särbehandling av statligt anställda. Även Fredrik Reinfeldt framhöll i går svårigheterna, även om han inte vill slå igen dörren.


Regeringen måste självfallet fundera noga över hur ett sådant här undantag ska utformas. Men man får inte fastna i en överdrivet legalistisk syn på migrationspolitiken. Det är moralen som är flyktingpolitikens fundament, inte juridiken. Vad är poängen med att ha västvärldens mest generösa flyktingpolitik om vi samtidigt är beredda att lämna våra tolkar i sticket? Det avgörande kan ju inte vara om man lyckas ta sig illegalt till Sverige eller ej.

Vi borde tvärtom ta fler steg på denna undantagens väg. När den internationella insatsen avvecklas nästa år kommer även Afghanistans kvinnorättsaktivister att hamna i skottlinjen. Många fruktar på goda grunder för sina liv.

Sverige kan inte ensam axla rollen som världssamvete, men vi kan trots allt göra skillnad. De afghanska tolkarna bör ges möjlighet att söka asyl och Sverige bör tillsammans med andra likasinnade länder ta initiativ till en särskild skyddsinsats för Afghanistans mest utsatta kvinnokämpar.