Galenskapen om ålder måste få ett slut

Vad väntar Morgan Johansson (S) och regeringen på?
Foto: Pelle T Nilsson / STELLA PICTURES
Galenskapen om ålder måste få ett slut
Foto: Fredrik Samuelson

Det är inte lögnerna från en del ensamkommande som är den stora skandalen, utan samhällets kollektiva lögner.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

När det vänder i den svenska debatten går det fort. Det som ena dagen var otänkbart att säga blir nästa dag en självklarhet. Vi såg det i höstas i samband med regeringens historiska pressträff den 24 november, då flyktingpolitiken lades om 180 grader. Nu händer samma sak i debatten om åldern hos de ensamkommande flyktingbarnen.

Efter Uppdrag Gransknings reportage i SVT i förra veckan vänds kapporna så snabbt att det är svårt att hänga med. Det som tills nyligen betraktades som en officiell sanning - att det är en främlingsfientlig myt att ensamkommande asylsökande ljuger om sin ålder och att medicinska åldersbedömningar är oförsvarliga - omfattas knappt längre av någon.

En barnläkare vittnar plötsligt om att en del ensamkommande som han har mött rentav är i 40-årsåldern. Rädda barnen ser problem som de tidigare förnekade. Migrationsverket beklagar situationen, och skyller på Justitieombudsmannen (JO). SKL larmar om att vuxna män placeras i högstadiet tillsammans med unga tjejer i nian. Och skånska kommuner berättar nu att problemet med "vuxna flyktingbarn" är så omfattande att de har skapat särskilda "barnboenden" för vuxna.

Vad säger det om det svenska debattklimatet att dessa vittnesmål kommer fram på bred front först nu? Det är ett underbetyg som borde ljuda som en larmsignal genom hela det offentliga Sverige - från medier till myndigheter, kommuner och politiker.

För det har inte saknats visselblåsare som har påtalat fenomenet under lång tid, såsom Jonas Andersson, med egen erfarenhet från området. Det har bara inte funnits något större intresse av att lyssna.

Orsaken är givetvis en blandning av välvilja och avsky för den främlingsfientliga nätmobben. På ljusskygga sajter har det länge talats om "skäggbarn" som i själva verket har bott i Iran. Sannolikt har det bidragit till en beröringsskräck inför ämnet av rädsla för att spä på misstänksamheten mot en redan utsatt grupp.

Ändå är det just det som man nu har åstadkommit. Mängder av ensamkommande ungdomar har sökt sig till Sverige på grund av våra generösa regler; fler än till något annat land i Europa och fler än Sverige klarar att ta emot på ett ansvarsfullt sätt. Många har skickats i väg av sina familjer på en ensam och farlig resa som sätter djupa spår i själen.

Det är inte mot dem som vreden ska riktas, utan mot de politiskt ansvariga som har låtit detta fortgå. Nu brådskar det att ställa det som går till rätta. Expressens ledarsida har länge förordat medicinska åldersbedömningar i direkt anslutning till asylansökan, om det råder minsta tvivel i åldersfrågan. Enligt samma modell bör nu alla som redan befinner sig i Sverige som asylsökande - och där oklarhet kring ålder råder - erbjudas att göra ett test eller få sin ålder uppskriven.

Vad väntar Morgan Johansson (S) och regeringen på?


Läs också: Skynda på med ålderstester, Morgan 


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.