Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gå och vaccinera er! Varje armstick räknas

Foto: TOMMY HOLL / IBL

Vaccinhallen i Kista har tidvis stått ekande tom – i söndags fanns det 1 000 lediga tider. Är det ett tecken på att vaccinviljan är lägre än vi trott? 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

De hemska dödstalen har sjunkit och sommaren närmar sig med löften om ett friare utomhusliv och lägre smittspridning. Så blev det förra sommaren och nu har dessutom vaccinationerna kommit i gång på riktigt, så – ingen ko på isen? 

Jo. Ko på isen! 

Om Sverige ska lyckas bända sig ur coronavirusets strypgrepp måste varenda människa som kan, gå och vaccinera sig. Ju större andel som är immuna desto bättre kan smittspridningen bromsas och livet återgå till det normala. 

Exakt vilken vaccintäckning som krävs för att nå så kallad flockimmunitet kan inte klubbas. Viruset muterar och ger upphov till nya varianter och ju mer smittsam en dominant stam är, desto mer bastant måste immunitetens försvarsmur vara för att ge oss svängrum att leva. Minst 80 procent, enligt nya beräkningar, skriver New York Times. 

Vaccinationsviljan är generellt hög i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens enkät, från i mars, var 91 procent villiga. 

Tidvis har vaccinatörerna suttit och rullat tummarna. I söndags fanns det 1 000 lediga tider.

Ett tecken på vaccinationsvilja är att Region Stockholms Alltid öppet-app slutade att fungera på onsdagsförmiddagen, för andra gången på ett dygn. Många ville in och boka tid.

Men det finns smolk i glädjebägaren. Frenesin berodde på att Stockholm hastigt och lustigt gick in i fas 4 och öppnade butiken för 55-plussare. 

Skälet till det är att åldersgruppen 60-65 år och de riskgrupper som ingår i fas 3 inte har strömmat till som de borde. 

Många har nog sett bilderna från den ödsliga vaccinhangaren i Kista, med kapacitet att vaccinera 10 000 personer dagligen. Tidvis har vaccinatörerna suttit och rullat tummarna. I söndags fanns det 1 000 lediga tider.

Det är oroande. Och bilden av vaccinationsvilligheten kan nyanseras. Av de 91 procent som sade sig vara villiga i FHM:s enkät, svarade 2 av 10 ”Ja, troligen”. De är inte helt med på båten. 

Hon kanske väntar, råkar läsa en ny braskande artikel om en hyperovanlig biverkning, och tiden går...

Vaccinviljan kan svikta av flera skäl. Födelseland spelar stor roll. Bland de färdigvaccinerade 80-plussarna är 91 procent av de svenskfödda vaccinerade, övriga Norden-bor ligger på 85 procent och EU-medborgare på 77. Lägst är täckningen bland personer födda i Nordafrika (59 procent) och i övriga Afrika (44 procent).

Sverige är ett invandrarland. Vaccininformationen måste gå fram till utrikes födda, vara uthållig och lämpa sig i grupper där tilltron till myndigheter är låg. Vi kan inte riskera en ny sorts segregation där smittan tynar i medelklassområden men lever kvar i utsatta områden.

Ålder påverkar också attityden. Vaccinviljan ligger runt 90 procent i alla åldersspann, men ju yngre en person är desto mindre motiverad är hon att vaccinera sig för sin egen hälsas skull. Man vill göra det för omgivningens skull. Det är berömvärt, men det sänker antagligen angelägenhetsgraden. Hon kanske väntar, råkar läsa en ny braskande artikel om en hyperovanlig biverkning, och tiden går... och dödstalen är ju ändå så låga numera...

Så får det inte bli. 

Varje besprutad arm räknas. Gå och vaccinera er så fort det är möjligt.

0