Fritt skolval - endast för de lyckade

sverige behöver en skolkommission. I SVT:s "Uppdrag granskning" blottades brister i det svenska friskolesystemet. Sverige behöver en skolkommission som förutsättningslöst omprövar allt, från det fria skolvalet och friskolornas vinstuttag till betyg och lärarlöner.
Foto: SVT

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Utbildningsminister Jan Björklund är "besviken" efter att ha sett "Uppdrag gransknings" friskolereportage. Det visar hur vissa friskolor öppnar dörrarna för duktiga elever och ratar de "olönsamma".

Varför är Jan Björklund besviken? För att människor som är ointresserade av pedagogik, men intresserade av vinster, agerar som förväntat på en skolmarknad som tillåter obegränsade vinstuttag? För att jobbiga barn blir förlorare på en marknad där barn indirekt prissätts?

Är Jan Björklund besviken på marknadskrafterna för att de beter sig som marknadskrafter?


Att utbildningsministern blir så "besviken" och "förbannad" på sakernas tillstånd tyder på att han fortfarande inte har repat sig efter den nyliberala väckelse som drabbade borgerligheten under 1980- och 90-talen; en väckelserörelse som gav Sverige ett världsunikt skolsystem, undantaget Chile. Det är fortfarande unikt. Inte ens statshatarna i den amerikanska tepartyrörelsen vill ha en skolmodell där barn skickas ut som små pengapåsar på en oreglerad skolvalsmarknad full med riskkapitalister.

På senare år har Björklund visserligen erkänt att han och hans likasinnade nog var "lite naiva" när friskolesystemet och det fria skolvalet sjösattes. Men det tog honom 20 år. Och fortfarande reagerar alliansen på problem i sitt skolsystem bara när det blåser styv kuling i debatten. Då lappas det snabbt lite här och lite där.

En huvudåtgärd för regeringen har varit att öka kontrollen av skolorna. Men som kritiker, bland annat på denna ledarsida, har påpekat länge: Om starka krafter i ett system driver skolor och företag att välja och vraka, snåla och vinstmaximera, då kommer det att krävas en kontrollapparat av Pentagonmått för att stävja avarter. Och i gårdagens intervju med Janne Josefsson lekte Björklund faktiskt med tanken att utrusta Skolinspektionen med dolda kameror så att den ska komma åt skojare bättre.

När en sådan tanke föds i huvudet på en utbildningsminister, är det ett kvitto på att systemet har blivit ostyrbart och oförsvarbart.


Naturligtvis är det långt ifrån alla friskolor som beter sig som vissa av figurerna i UG:s reportage. Och det är ingalunda otroligt att en del kommunala skolor också "plockar russinen ur kakan", om möjlighet ges. För alla skolor är fångar i systemets logik. Alla måste dra till sig pengapåsarna/eleverna för att fortleva. Och de lätta eleverna är billiga och drar upp snittbetygen, som skolorna använder i sin marknadsföring. Och de drar till sig lärare som vill ha vakna, stimulerande ungdomar i klassrummet. Goda spiraler förstärks av systemet. Dåliga spiraler likaså.

Att lappa och laga på dagens skolmodell kommer inte att hjälpa. Sverige behöver en skolkommission som förutsättningslöst omprövar allt, från det fria skolvalet och friskolornas vinstuttag till betyg och lärarlöner. Och denna kommission bör bestå av toppkrafter och respekterade skolforskare. Men inte en enda svensk politiker.