Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Företagen borde fråga sig vad fan de får för pengarna

Svenskt Näringsliv motverkar höjda klimatmål. Här vd:n Carola Lemne. Foto: MARTIN MEISSNER / AP & LISA MATTISSON

Svenskt Näringsliv motarbetar höjda klimatmål inom EU. Varför vill företag som Axfood, Löfbergs lila och Vattenfall finansiera den tondöva lobbykampanjen?

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Många svenska företag ligger långt fram i klimatarbetet. Nio branscher har redan tagit fram planer för hur produktionen kan bli fossilfri. Och i Hagainitiativet samlas en rad företag som lovar att minska sina utsläpp med 40 procent redan till 2020, bland dem Axfood och Löfbergs Lila.

Drivande bakom företagens miljöarbete är i regel insikten att klimatåtgärder inte bara är bra för miljön utan också för affärerna. Det finns pengar att tjäna på att vara ledande i den nödvändiga klimatomställningen.

Svenskt Näringslivs lobbykampanj

Men samtidigt som svenska företag går före i frågan lobbar Svenskt Näringsliv via Business Europe - en sammanslutning för europeiska arbetsgivarorganisationer - mot höjda klimatmål i EU.

Med dagens mål ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent fram till 2030. Men det är inte tillräckligt för att nå Parisavtalets mål. Klimatkommissionären Miguel Arias Cañete förordar därför att målet höjs till 45 procent - och han har stöd av kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker. Den svenska regeringen vill rentav gå ännu längre och kräver utsläppsminskningar på 55 procent.

Ett läckt dokument visade i förra veckan hur Business Europe tänker lobba mot förslaget om höjt klimatmål. Organisationen planerar att ställa sig positiv till klimatåtgärder så länge det inte innebär nya, bindande mål. Gärna snack alltså, men ingen verkstad. 

Man tänker också använda "de vanliga argumenten", som att en höjning skulle slå mot europeiska företags konkurrenskraft och att fler studier om effekterna behövs.

Med andra ord låter det precis som när Business Europe tidigare försökte vattna ur EU:s system för utsläppshandel eller som när Svenskt Näringsliv motsatte sig målet om nollutsläpp i Sverige 2045.

Höjda klimatmål

Denna gång blev uppmärksamheten dock större. Kanske framstod det helt enkelt som allt för tondövt att motarbeta höjda klimatmål efter en sommar med extremväder över stora delar av Europa. En företrädare för Vattenfall gick exempelvis snabbt ut och påpekade att företaget tvärtom vill se skärpta klimatmål.

Den typen av klarspråk är välkommet. Men det vore ännu mer effektivt om svenska företag också tog den diskussionen direkt i Svenskt Näringslivs styrelse. Där sitter företrädare för såväl Axfood och Löfbergs Lila som Vattenfall. Hur trovärdigt blir deras eget klimatarbete om de samtidigt finansierar försöken att torpedera höjda klimatmål inom EU?

Svensk Näringsliv är en av de organisationer som lägger allra störst resurser på opinionsbildning i Sverige. Företagen borde fråga sig vad fan de får för pengarna.