Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Förbjud kusinäktenskap och bekämpa hederskultur

Fadime Şahindal mördades av sin far för att hon vägrat att gifta sig med sin kusin i Turkiet.
Foto: MAGNUS JÖNSSON

Kusinäktenskap är en bärande del av heders- och klankulturen.

Sverige borde ta efter Norge och förbjuda dem.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Hedersförtryck existerar och måste motarbetas av samhället. Efter decennier av förnekanden och relativiseringar råder det numera i princip konsensus om detta bland svenska partier.

Men den riktigt svåra frågan återstår: Hur kan det offentliga bekämpa hederskulturen på ett effektivt sätt?

En bärande del av klassiska patriarkala system är äktenskap inom släkten. Det håller inte bara egendom inom den egna gruppen och skyddar dess fortsatta existens. Det gör det också lättare att kontrollera kvinnors heder. Ofta sker det praktiskt genom kusinäktenskap på den manliga sidan. 

I de mest uppmärksammade hedersfallen i Sverige har sedvänjan ofta spelat en viktig roll. Fadime Şahindal mördades exempelvis av sin far för att hon vägrat att gifta sig med sin kusin i Turkiet.

Kusinäktenskap är tillåtet i Sverige sedan 1845. Bland infödda svenskar är det dock numera extremt ovanligt – år 2010 handlade det om motsvarande 1 av 10 000 äktenskap i åldersgruppen 20 till 39 år.

SCB saknar data för att kunna mäta förekomsten av kusingifte bland dem som invandrat till Sverige. I flera av de länder varifrån stora invandrargrupper har kommit är dock sådana giftermål mycket vanliga – i Irak och Syrien handlar det om uppskattningsvis en tredjedel av äktenskapen.

Regeringen borde tillsätta en utredning i syfte att förbjuda kusingiften.

Det finns medicinska problem med kusinäktenskap, till exempel ökar de risken för spädbarnsdödlighet, hjärnskador och genetiska sjukdomar. Men riskerna med ett enskilt kusingifte ska inte överskattas – enligt vissa studier motsvarar det riskökningen när en kvinna föder barn vid 40 i stället för vid 30 års ålder. 

När kusinäktenskap sker i generation efter generation ökar däremot riskerna dramatiskt. Det händer att kusiner som gifter sig rent genetiskt är närmare släkt med varandra än syskon. Trots det informerar inte mödravården i Sverige om riskerna med kusingiften. 

Motståndare till förbud mot kusinäktenskap hänvisar ofta till att tvångsäktenskap redan är kriminaliserat. Det stämmer, men det ligger i sakens natur att det är svårt få dem som drabbas av släktens påtryckningar att vittna om saken. Möjligheterna som äktenskap ger att få uppehållstillstånd i Sverige sätter ytterligare press på unga män och kvinnor inom hederskulturer att gå med på giftermål.

I våra grannländer finns numera den insikten. Danmark säger som grundregel nej till anhöriginvandring vid kusingiften och i Norge röstade en majoritet i stortinget i november för att helt förbjuda kusinäktenskap.

Rent principiellt kan man se ett förbud som en form av frihetsinskränkning. I praktiken skulle det dock ge fler människor i Sverige rätten att gifta sig med vem de vill.

Det skulle även motverka heders- och klankulturer i ett bredare perspektiv. Vissa forskare menar att det var den katolska kyrkans långvariga kamp mot äktenskap inom släkten som banade väg för individualism, oberoende institutioner och tillit till främlingar i västvärlden.

Regeringen borde tillsätta en utredning i syfte att förbjuda kusingiften.