För jämställda bussar i kollektivtrafiken

Foto: Ronny Johannesson

Bilresor är främst en manlig sysselsättning. Ungefär dubbelt så många män som kvinnor köper bil, visar en ny under- sökning från Trafikanalys.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Förklaringarna är flera, män har exempelvis körkort i högre utsträckning och de tjänar också mer. Kvinnor å sin sida väljer oftare kollektiva färdmedel.

Det är dock en märklig uppdelning. Kvinnor har i regel betydligt fler målpunkter än män under sina resor, de handlar och hämtar till exempel på förskolan i högre utsträckning. Med dagens kollektivtrafik betyder det ofta krångliga bussbyten och långa väntetider.

Män däremot tar sig oftare direkt mellan hemmet och jobbet, vilket är kollektiv- trafikens bästa gren. De som använder bilen mest, behöver den alltså minst, grovt uttryckt. Det betyder att det finns en stor tillväxtpotential för kollektivtrafiken.

Men det betyder samtidigt att satsningar för bättre kollektivtrafik inte bara är bra för klimatet, stadsmiljön och folkhälsan. Det är även bra för jämställdheten.


Patrik Kronqvist