Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fler borde följa
Malmö och lagen

Polisen vräker EU-migranter från tomten som varit ockuperad under mer än ett år. Foto: Tomas Leprince

"Jag som alltid har skrutit om Sverige. Nu är vi sämst i klassen jämfört med andra medlemsstater."

Soraya Post, EU-parlamentariker (Fi) med romsk bakgrund, skrädde inte orden när hon i Svd på tisdagen kommenterade avhysningen av EU-migranterna i Malmö.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Post hävdar vidare att Sverige bryter mot Europakonventionens artikel 8 om respekten för privat- och familjeliv och hem. Hon ifrågasätter också varför Malmö stad inte ordnat en campingplats åt romerna som nu vräkts.

Hennes åsikter är därmed representativa för de som nu protesterar mot ett demokratiskt fattat beslut.

Fakta är dock följande:

• Samtliga partier - utom V - står bakom beslutet i miljönämnden i Malmö. Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har gett grönt ljus. Sverige har således en EU-parlamentariker som skäms över att en kommunal nämnd följer lagen.

• De boende har ockuperat privatägd mark, vilken har blivit så kraftigt nedskräpad att saneringen lär gå på minst en miljon kronor. Det borde alltså kunna gå att lagföra personer för bland annat egenmäktigt förfarande. Så har inte skett.

Malmö har en polis som inte sköter sitt jobb.

• En privat fastighetsägare har under mer än ett år inte kunnat använda sin mark. Han tvingas dessutom stå för 375 000 kronor av kommunens saneringsnota, trots att han varit offer för en olaglig ockupation.

• Ett flertal av ockupanterna har uppgivit att de bott i kåkstaden längre än tre månader. Att tigga är enligt EU-rätten inte att betrakta som arbete och de som inte har jobb har efter tre månader ingen uppehållsrätt i Sverige. Det är oklart om Malmöpolisen verkligen har avvisat någon som brutit mot Utlänningslagen.

Sverige har en EU-parlamentariker som tycker att svensk polis ska strunta i EU-reglerna.

Vad gäller Soraya Posts och andras krav på gratis campingplatser uppstår såväl moraliska som legala problem.

Alla som vistas i en kommun har rätt till ”akuta hjälpinsatser”. Det innebär att alla hemlösa i kommunen, inte bara EU-migranter i så fall måste få tillträde till campingplatserna. Den som saknar uppehållsrätt i Sverige har enligt Socialtjänstlagen dock bara rätt till vad som krävs för att undvika en akut nödsituation, till exempel enstaka bidrag till mat, logi eller resa hem.

Men det struntar den rödgröna majoriteten i Lund i. Efter att en grupp EU-migranter ockuperat en parkeringsplats erbjuds de nu gratis boende på Källby camping. Erbjudandet gäller inte andra hemlösa i Lund, eller studenter utan bostad.

Det är lätt att sympatisera med romska EU-migranter och deras utsatta situation. Men lagen måste gälla lika för alla.