Fira gärna i kyrkan

Skolverkets generaldirektör förkunnade i en debattartikel i DN att det är strängt förbjudet att ha religiösa inslag under skolavslutningar i kyrkan.
Foto: Björn Lundberg

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

På Domsöndagen, söndagen före första advent, uppenbarade sig reformatorn Anna Ekström från skolverket. Generaldirektören spikade upp sina teser på DN-debatt, såsom generaldirektör brukar göra.

Hon förkunnade att gud har ingen plats i kyrkan så länge det vistas skolelever där under ordinarie undervisningstid. Det ålägger vidare rektorer att i samband högtidliga avslutningar i kyrkan i förväg kontrollera programmet. Präster får medverka i kyrkan. Men det får absolut inte förekomma någon bön, välsignelse, trosbekännelse eller predikan, fastslog reformatorn Ekström varvid hon sedan återgick till att helga vilodagen.

Debatten är förstås inte slut efter skolverkets trosförkunnelse om den ickekonfessionella skolan. Det har blivit en ritual att ifrågasätta kyrkans roll vid varje skolavslutning. Men är det verkligen ett sådant stort problem som debattläget tycks visa? Nej. De verkliga kontroverserna är extremt få.

Det går inte heller bortse ifrån att det finns främlingsfientliga krafter som gärna vill blåsa upp saken till ett gigantiskt problem. De vill gärna måla upp den falska bilden av att invandrande muslimer tvingar svenskar att ge upp sina fina gamla traditioner.


Debatten skapar i alla fall jobb för svenska skolbyråkrater. Enligt såväl skolverket som skolinspektionen är det tillåtet med enstaka psalmer som är förknippade med vår tradition. Fast denna pragmatiska tolkning av skollagen innebär förstås att religiösa inslag accepteras. Psalmerna har ju - hör och häpna - ett kristet budskap.

Skulle det sjungas en psalm för mycket, enligt skolinspektionens bedömningar, kan nog de flesta elever gå ut ur kyrkan lika friska som de kom in. Och antalet elever som blivit kristna genom att höra en präst be är nog lätträknade. Skolavslutningarnas möjligheter till religiös hjärntvättning är helt enkelt grovt överskattade.


Nåja. Den statliga skolbyråkratin kanske går vidare och utfärdar riktlinjer för luciafirandet. Sankta Lucia är ju ett katolskt helgon. Stalledrängen har sin plats i tåget till minne av Sankt Stefan, den förste kristne martyren.

Det märkliga är att samtidigt som denna eviga debatt pågår om den ickekonfessionella skolans roll vid högtider och avslutningar så är det få som ifrågasätter att vi tillåter religiösa friskolor i Sverige.

Ja, inte bara tillåter, de får lika mycket skattefinansiering som de kommunala skolor som kanske har ett par korta kyrkobesök om året.

Å ena sidan har vi statliga skolbyråkrater som jobbar stenhårt för att minimera allt som kan misstänkas vara "religiösa inslag" för eleverna. Å andra sidan är tvångsmatning av religion vardagsmat i kristna och muslimska friskolor.

I Sverige silar vi mygg och sväljer kameler.

Uttrycket kommer från Jesu straffpredikan över fariséerna. Kan det fortfarande användas, skolverket?