Finlands farliga affär med Vladimir Putin

En kraftfull princip i finsk energipolitik är att minska sitt energiberoende av Ryssland och nu har Finlands riksdag gjort precis tvärtom.
Foto: Mikhail Klimentyev

Åsa Romson och Vladimir Putin bygger kärnkraftverk tillsammans. Vad tycker Miljöpartiets medlemmar om detta?

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Finlands riksdag gav i går grönt ljus, med 115 röster mot 74, till att bolaget Fennovoima får bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, 14 mil över Bottenviken till Skellefteå. Den största enskilda ägaren i Fennovoima med 34 procent är det ryska helstatliga kärnkraftsbolaget Rusatom som ska leverera reaktorn till bygget.

Men svenska SSAB är också delägare Fennovoima. När SSAB i augusti köpte den finska ståljätten Rautarukki blev man även ägare till 3,1 procent i kärnkraftsbolaget. Svenska staten och regeringen är i sin tur via helstatliga LKAB delägare i SSAB med 2,2 procent av aktiekapitalet.

Var det någon som hörde Miljöpartiet i valrörelsen kräva att statliga LKAB måste sälja sina aktier i SSAB? Nej, Åsa Romson är nu vice statsminister och delägare i Fennovoima med Vladimir Putins Rusatom.

SSAB räknar via sitt delägarskap i Fennovoima med att säkra 40 megawattimmar el till sina anläggningar i Finland, och avser därför att behålla sina kärnkraftsaktier. 2024 är det tänkt att reaktorn i Pyhäjoki ska vara i gång.

Det är klokt och klimatsmart av Finland att investera i kärnkraft. Men det är av flera skäl fullständigt vansinnigt att göra det tillsammans med Putins kärnkraftsbolag. En kraftfull princip i finsk energipolitik är att minska sitt energiberoende av Ryssland och nu har Finlands riksdag gjort precis tvärtom.

Dessutom finns det en säkerhetsaspekt som måste beaktas. Kärnkraftsexperter utanför Ryssland är inte direkt överförtjusta i den reaktortyp som Rusatom ska leverera - med hänvisning till dess tveksamma säkerhetsnormer.

Vad är det då som har fått Finland att gå in i detta vansinniga projekt? Pengar naturligtvis, eftersom Vladimir Putin ser till att subventionera exporten av ryska kärnkraftsreaktorer. Ryssland köper alltså in sig i andra länders energiproduktion och skaffar sig på så sätt ett strategiskt inflytande över en central samhällsfunktion.

Energipolitik är också säkerhetspolitik.

Det inser naturligtvis Finlands regering, fast Putins pengar smällde högre. För att försöka blidka den hårda kritiken mot det ryska delägarskapet tog man i september det symboliska beslutet om att det "inhemska" ägandet i Fennovoima måste vara minst 60 procent.

De Gröna lämnade i september regeringen i protest och partiordföranden Ville Niinistö konstaterande - helt korrekt - att beslutet innebär ett allvarligt återfall i "finlandisering", det vill säga den finska undfallenhet mot sovjetiska intressen som var vanlig under kalla kriget.

I Sverige sitter de gröna kvar i regeringen. Inte ett knyst om att svenska staten bygger kärnkraft med Ryssland. Inte ett ord om att LKAB måste avyttra sitt ägande i SSAB.

Åsa Romson kan åtminstone ringa den förre centerordföranden Maud Olofsson som sitter i LKAB:s styrelse. För staten ska givetvis inte bygga och äga kärnkraftverk med Ryssland.