Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fadimes kamp lever vidare – 12 år senare

Fadime Sahindal sköts till döds av sin far för tolv år sedan i dag. Foto: Marcus Engström

I dag är det tolv år sedan Fadime Sahindals far sköt sin dotter med två skott i huvudet från nära håll. Hon avled troligen av det första.

I den efterföljande rättegången berättade fadern om sitt motiv: Fadime Sahindal hade vanhedrat sin familj genom att hävda rätten att själv välja vem hon skulle leva med.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Fallet blev en väckarklocka för hela Sverige när det gäller hedersvåld. Men trots att hedersproblematiken är tätt knuten till problemen med tvångsgifte har politikerna släpat benen efter sig i frågan om kriminalisering.

Regeringen Persson utlovade ett lagförslag samma år som Fadime mördades - men inget hände. År 2006 tillsattes en utredning, men den kom fram till att ingen lagskärpning behövdes. Först i helgen - två år efter att Göran Lambertz förordat kriminalisering i en ny utredning - meddelade justitieminister Beatrice Ask att det inom kort kommer ett lagförslag.

I praktiken har tvångsgifte redan kunnat straffas med hänvisning till brotten olaga hot och olaga tvång. Men att brottet nu verkar få en egen brottskategori, äktenskapstvång, innebär flera fördelar.

 

Straffvärdet blir högre, som högst fängelse i fyra år, Även förberedelse till äktenskapstvång kommer att vara straffbart. Dessutom ska det även gå att straffa dem som tvingar någon att ingå äktenskap utomlands om det finns en Sverigekoppling.

Att Beatrice Ask äntligen agerar mot dessa allvarliga kränkningar är mycket glädjande. Förutom det uppenbara människorättsbrott som det innebär att inte själv få välja en livspartner följer tyvärr också ofta förkortad skolgång och sexuella övergrepp i tvångsäktenskapens spår.

Lambertz utredning uppskattade att mellan 250 och 300 barn årligen upplever en akut risk att bli gifta mot sin vilja. Det är tio hela skolklasser. Och ungdomsstyrelsen har visat att omkring 70 000 svenska ungdomar känner att de har begränsade möjligheter att välja livspartner.

 

Justitieministern har än så länge inte offentliggjort alla förslag i den lagrådsremiss som väntas komma om några veckor. Förhoppningsvis kommer regeringen då även att föreslå ett slopande av den dispensmöjlighet som fram till nu möjliggjort för vissa ungdomar att gifta sig redan från 16-års ålder. Det vore också bra om samfundens vigselrätt kopplas till ett löfte om att inte genomföra informella äktenskap mot någons vilja.

Kritiken mot en lag mot äktenskapstvång har ofta gått ut på att brottet är svårbevisat. Det är visserligen riktigt, men detsamma gäller för flera andra brottstyper. En kriminalisering innebär en tydlig signal till samhället och kan därmed påverka värderingarna, precis som lagen mot barnaga tidigare gjort.

Förhoppningsvis kan lagen göra att fler ungdomar i Sverige kan leva ett friare liv i denna generation - och i de kommande. Det kan vi tacka Fadime Sahindals modiga kamp för.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!