Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Expressen Ledare: Svek mot de äldre

Medan politikerna blundar tvingas allt fler äldre sitta ensamma i sina hem.

Antalet äldre som bor i äldreboenden minskade i fjol,  enligt Socialstyrelsen. Kanske låter inte en minskning om 1 500 personer  till knappt 89 000 personer så drastisk. Men då ska man veta att  platserna på äldreboenden i Sveriges kommuner har minskat under lång  tid, samtidigt som befolkningen åldras. Enligt en kommunenkät som  Sveriges Radio skickade ut i höstas stod 2 300 i kö till äldreboenden;  19 av dem var över 100 år. Numera får i princip bara de svårt multisjuka  och dementa plats på äldreboende.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

 Det behöver byggas mycket mer. Nästa år blir de första 40-talisterna 75 år och närmar sig den riktigt vårdkrävande åldern. Och de borde inte kallas "40-talisterna" - engelskans "baby boomers" är mer träffande. De höga födelsetalen efter Andra världskriget omfattar nämligen också de tidiga 50- talisterna.


Äldreboenden med dygnet runt-vård kostar pengar; det kommer man inte ifrån. Men man kan bygga mer ekonomiskt än i dag. De svårt sjuka och dementa kommer antagligen att dominera på dessa boenden även i framtiden. Då behövs inte stort kök och balkong, de utgör bara faror för dementa. Boverkets regler borde ändras så att man kan bygga mindre men fler lägenheter. Och tanken på dubbelrum måste kunna tänkas. Enligt en studie på Sahlgrenska sjukhuset 2012 var flerbäddsrum populära bland patienterna eftersom de erbjöd trygghet och sällskap.

Dessutom behövs det mellanboendeformer för äldre, senior- och trygghetsboenden med tillgängliga lägenheter, gemenskapsutrymmen och personal. De som flyttar till sådana ställen skjuter upp behovet av äldreboende med flera år. Äldre personer i vanliga bostäder kan också bo kvar hemma längre om de får hjälp med äldreanpassning och tillgång till gemenskapslokaler. Det finns pengar att spara för kommunerna om de bygger förebyggande; ändå råder stor brist även på detta området.


Hur kommer det sig att Sverige är så illa rustat för äldreboomen? Ett svar är att politikerna sticker huvudet i sanden, både på kommun- och på riksnivå. Dagens Samhälle skriver i senaste numret att Kristdemokraterna på socialdepartementet faktiskt ville tillsätta en parlamentarisk utredning om finansieringen av framtidens äldreomsorg. Men Moderaterna på finansen sa nej. Även Socialdemokraterna undvek frågan på sin tid.

Medan politikerna blundar tvingas allt fler äldre, sjuka och förvirrade människor sitta ensamma i sina hem. Det är ovärdigt. Många av dem får hjälp av hemtjänsten, men den kan inte göra allt. Anhöriga tar över en allt större del av omsorgen. Enligt en studie vid Stockholms universitet har runt 140 000 svenskar gått ner i arbetstid eller helt slutat jobba för att i stället vårda en anhörig. Det är illa för jämställdheten och dåligt för tillväxten.

Äldreomsorgens kostnader kommer att öka framöver oavsett hur vi löser problemen. Men utan framförhållning kommer priset att oacceptabelt högt - inte minst i form av mänskligt lidande.

0