Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Expressen Ledare: Rädda våra högskolor

Håll kvaliteten uppe. Oavsett valresultat i höst behöver Sverige ledande politiker som tar högskolan på allvar, respekterar dess integritet och gör allt för att hålla kvaliteten.
Foto: Peter J Olsson

Allt medan Folkpartiet och dess ledare Jan Björklund samlas i Örebro  för riksmöte, rinner de dåliga nyheterna om Sveriges utbildningsväsende  in.

I veckan kom Times Higher Educations lista över världens 100  mest ansedda universitet. Det enda svenska lärosäte som håller  ställningarna är numera Karolinska Institutet.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Så här ett halvår före valet har utbildningsminister Björklund en bortförklaring tillreds: "den här typen av undersökningar fladdrar upp och ner".

Det finns dock all anledning att oroas. Många föreläsare och handledare på högskolorna har larmat om hur illa förberedda studenterna är i dag. De kan inte räkna eller skriva och förstår inte vad de läser. De är bra på att känna, sämre på att tänka. De har bristande förkunskaper i allt. Vissa högskolor anordnar akuta förberedande kurser.

Frågan är förstås hur mycket som kan repareras. Och risken ter sig stor att studenternas bristande bildning drar ner den akademiska standarden.

Man kan förstås mäta kvaliteten på högskoleutbildningar. Men även det har Sverige misslyckats med.


Det system som Högskoleverket för några år sedan utvecklade för att utvärdera kvaliteten, kastade utbildningsdepartementet rakt i soppåsen. Ett nytt förslag totades snabbt ihop på departementet och presenterades med power point innan det klubbades i riksdagen en kort tid senare, utan ordentlig remissrunda.

Universitetskansler Anders Flodström avgick i protest och ENQA, den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen för högskolor, sågade det nya systemet för dess allvarliga brister och opålitliga mätmetoder. Björklund har viftat bort oron över kritiken och sagt att utvärderingssystemet "kommer att bli godkänt, det är jag helt övertygad om".


För en vecka sedan kom beskedet: Sverige förlorar sitt medlemskap i ENQA.

Den svenska regeringen är lågutbildad jämfört med många andra länders. Sådant behöver inte innebära oskicklighet i regerandets konst. Men utbildningsministern verkar ha ett bildningskomplex lika stort som det man brukar tillskriva socialdemokratin. Björklund talar mycket hellre om lärlingsutbildningar än om akademin och ser aldrig lyckligare ut än när han under en debatt kan säga: "Alla ungdomar KAN inte bli akademiker!"

Oavsett valresultat i höst behöver Sverige ledande politiker som tar högskolan på allvar, respekterar dess integritet och gör allt för att hålla kvaliteten - och inte främst kvantiteten - uppe.


Högskolorna måste isoleras så gott det går från det allmänna bildningsmoraset. De bör inte sänka sig till att lära ut kunskap på grundskole- eller gymnasienivå. Undermåliga studenter borde i stället skickas tillbaka, exempelvis till förberedande kurser som anordnas av komvux. Inträdesprov bör också diskuteras - glädjebetygen från gymnasiet tycks inte vara värda mycket.

Det är dags att kavla upp ärmarna. Och hög tid för Jan Björklund att ta sin keps och gå.