Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Expressen Ledare: Ny svart skoldag

HÅRT ARBETE. Thomas Edisons definition av geni: En procent inspiration och 99 procent svett.
Foto: AP

Tisdagen blev det hårda uppvaknandets dag för dem som tänkt att  svenska skolbarn må vara dåliga på trist strunt som  multiplikationstabellen och Hallands floder - men de kommer att klara  sig bra ändå, för de är ju så kreativa!

Fel, fel, fel.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Pisas prov i "creative problem-solving", kreativ problemlösning, visar att svenska 15-åringar är kreativa medelmåttor, och knappt ens det. OECD-medelvärdet har satts till 500 poäng, Sverige har 491. De bästa problemlösarna i världen är de elever som är bäst också på ämneskunskaper: Singapore (562), Sydkorea (561), Japan, Hong Kong och, högst i Europa, Finland (523). Men alla de utvecklade länder vi vill och bör jämföra oss med, från Australien och USA till Frankrike och Tyskland, får bättre resultat än Sverige.

Svenska elever är bäst på den enklaste sortens problem, som kräver nyfikenhet. De är sämre på uppgifter som kräver uthållighet och målfokusering. De är sämst på uppgifter som kräver kritiskt granskande och reflexion över strategier.

Arbetsgivare i dag ropar efter självgående, uppfinningsrika, flexibla medarbetare. Det är därför OECD infört ett kreativitetsprov. Och för ett litet exportberoende land som Sverige är sådana förmågor avgörande. Läget är helt enkelt kritiskt.

Resultatet är ett nytt bevis för att svenska elever brister i uthållighet. I lyckade skolsystem har man höga förväntningar på alla elever och kräver att de anstränger sig. Då blir de duktiga i sina ämnen - och kreativa. Inte kreativa i "alla kan dansa"-bemärkelse utan kreativa i Thomas Edisons bemärkelse: "Geni är en procent inspiration och 99 procent perspiration".

Det behövs ett kulturskifte i den svenska skolan. Eleverna måste lära sig att allt inte kan vara roligt. Dessutom behöver de mer undervisning och mindre av "forska på egen hand". Föräldrarna måste börja inpränta vikten av kunskap och ansträngning hos sina barn i stället för att springa och klaga hos rektor över dåliga betyg.

Framgångsrika skolländer lägger stora resurser på lärarna, men svenska lärare har försummats. De släpar inte bara efter lönemässigt, dessutom är fortbildningen eftersatt.

Kommunerna tar inte sitt ansvar. Lärarlyftet är ett försök att kompensera för detta, men det räcker inte. Fortbildningen måste vara obligatorisk och regelbunden. Dessutom borde lärarnas kompetens utvärderas regelbundet. När lönen sedan sätts efter formell och reell kompetens - då höjs lärarnas status på riktigt, visar forskning.

Slutligen måste politikerna skärpa sig ordentligt. Sluta skjut förslag från höften. Lyssna till vad forskningen säger.

Partier som försöker vinna opinionspoäng på populistiska skolförslag borde få underkänt av väljarna. Skolan må bli en valfråga, men den är framför allt en ödesfråga.