Expressen Ledare: Nej tack till hittepåpiller

Medicin utan effekt? Det rapporterades i förra veckan att sjukvårdsminister Gabriel Wikström är positiv till att läkemedelsklassa antroposofiska mediciner, något som senare dementerades. Bilden är ett montage.
Foto: Colourbox/Bildbyrån

Förra veckan rapporterade Svenska Dagbladet att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) är positiv till att läkemedelsklassa antroposofiska mediciner. Det dementerades senare. Förhoppningsvis är dementin ett tecken på att regeringen Löfven inte tänker gå foliehattars ärenden.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I decennier har EU krävt att antroposofiska preparat antingen förbjuds eller godkänns som läkemedel. I Sverige är de varken läkemedelsklassade eller förbjudna. I stället ger regeringen regelmässigt dispens så att Vidarkliniken i Järna kan använda sina runt 3 000 antroposofiska preparat vid sidan av – inte i stället för — evidensbaserad sjukvård.

Den antroposofiska medicinen bygger på grundaren Rudolf Steiners andliga äventyr och teorier om astralkroppar och reinkarnation. Preparaten inkluderar användning av växter och metaller, samt radikal vattenutspädning i homeopatisk stil.

Vetenskapliga belägg för medlens effekt saknas. Men enligt EU räcker det med långvarig erfarenhet av medlen utan att skadliga effekter har uppstått eller misstänks.

Men svenskar väntar sig i regel mer av läkemedel än att de saknar skadlig effekt – nämligen att de har bevisad läkande effekt.

Farmakologen Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, har varnat för att läkemedels- begreppet kommer att urholkas om EU-direktivet införlivas i svensk lag. Det är en relevant oro. Man kan också befara att patienters tilltro till sjuk- vården minskar om de misstänker att de kan komma att förskrivas glorifierat blomvatten.

Antroposofmedicinens egenartade väsen uppenbarades i onsdagens Aktuellt när Larhammar debatterade med Ursula Flatters, läkare och utbildningschef på Vidarkliniken. När Flatters tillfrågades om huruvida Vidarklinikens patienter kanske mest upplever placeboeffekt av antroposofiska preparat, svarade hon: "inte enbart."

Placeboeffekter förekommer även inom skolmedicinen, förvisso. Men en genre med preparat som i hög grad beror på placeboeffekt bör inte klassas som läkemedel. För övrigt, sa Dan Larhammar, kan även läkare drabbas av placeboeffektens trollmakt. Därför är det viktigt att fastställa mediciners effekt objektivt, med exempelvis dubbelblindstudier.

Ursula Flatters har dock tidigare hävdat att dubbelblindstudier inte fungerar på antroposofiska preparat, "därför att terapin inte kan sättas in på rätt sätt utan att läkaren har träffat patienten". Men även inom vanlig sjukvård brukar ju läkaren vilja träffa och undersöka sin patient. Det har inte hindrat dubbelblindstudier.

Folkpartiets Barbro Westerholm, själv läkare och kritisk till att ge antroposofmedel en gräddfil in i läkemedelsfållan, skrev på Expressen Debatt, söndag, att Sverige bör lagstifta "så att det blir tydligt att läkarlegitimationen är förknippad med ett stort ansvar, och att den behandling och de råd som läkaren ger ska vara evidensbaserad."

Det är den rätta vägen. Svenska läkare ska inte skriva ut foliehattmedicin.